شرکت کفن و دفن
یک شرکت کفن و دفن مسافران مترو را به انداختن خود جلوی قطارها ترغیب کرده است. این شرکت روی پوسترهای تبلیغاتی خود نوشته است: کمی جلوتر بیایید.

روش تبلیغ یک شرکت کفن و دفن آلمانی

یک شرکت کفن و دفن آلمانی برای جذب مشتری تبلیغات عجیبی انجام داده است.
شرکت های گوناگون برای جذب مشتری و بازاریابی خود از شیوه های نوین و چشمگیری استفاده می کنند تا بتوانند بیشتر از رقبای خود مشتری جذب کنند و بازار را به دست بگیرند. یک شرکت کفن و دفن در برلین آلمان هم برای این کار دست به اقدام عجیبی زده است و تبلیغات عجیبی در متروی این شهر چسبانده است. این شرکت کفن و دفن مسافران مترو را به انداختن خود جلوی قطارها ترغیب کرده است. این شرکت روی پوسترهای تبلیغاتی خود نوشته است:کمی جلوتر بیایید.

 

شرکت کفن و دفن

تبلیغ عجیب شرکت کفن و دفن برای جذب مشتری

52
این مطلب مفید بود ؟20
برگرفته از باشگاه خبرنگاران-/ ر
وبگردی