وضو
مالیدن کرم به دست و صورت در هنگام وضو گرفتن اگر به حدی باشد که مانع رسیدن آب به پوست نباشد اشکال ندارد.

کرم مالیدن به دست و صورت وضو را باطل می کند؟

در ادامه سلسله مباحث حجاب و پاکدامنی به قلم حجت الاسلام مرتضی موسی پور در این بخش احکام زینت و آرایش در هنگام وضو گرفتن را از منظر مراجع عظام تقلید منتشر می کند.

زینت و آرایش

* آیا بانوان می توانند همه انگشتان پای خود را لاک بزنند و در هنگام وضو تنها یک انگشت کوچک پا را برای مسح بدون لاک، نگه دارند؟

آری، مقدار واجب مسح تنها از سر یکی از انگشتان پا (هر چند انگشت کوچک پا ) است.

* بلند گذاشتن ناخن در وضو چه حکمی دارد؟

اگر ناخن بیشتر از معمول بلند باشد باید چرک زیر مقداری که از معمول بلندتر است برطرف و شسته شود.

* مداد چشم و ریمل در هنگام وضو چه حکمی دارد؟

برای وضو ریمل و مداد بیرون چشم – اگر جرم داشته باشد- باید برطرف شود ولی برطرف کردن مقداری که داخل چشم است لازم نیست.

وضو

* آیا مالیدن کرم به دست و صورت مانع وضو می شود؟

اگر به حدی باشد که مانع رسیدن آب به پوست نباشد اشکال ندارد.

* آیا ترمیم یا کاشتن موی مصنوعی در سر و یا ابرو – که مانع وضو یا غسل است – اشکال دارد؟

اگر مانع رسیدن آّب به بدن باشد کاشتن مو اشکال دارد.

* اگر موی مصنوعی در سر یا ابرو به گونه ای کاشته شده باشد که قابل رشد و نمو باشد آیا برای وضو اشکال دارد؟

اگر جزء بدن گردد و رشد و نمو کند اشکال ندارد و وضو صحیح است.

* آیا برای زن جایز است که عطر بزند و از منزل بیرون رود؟

خیر جایز نیست.

* آیا زن باید چهره آرایش کرده خود را از نامحرم بپوشاند؟

بنا بر احتیاط واجب باید از نامحرم بپوشاند.

* اصلاح صورت و برداشتن موهای صورت برای دختران و خانمها چه حکمی دارد؟

اصلاح صورت و برداشتن موهای صورت بدون آرایش اشکال ندارد. (ولی این کار برای دختران زیبنده نیست)

* اگر زن به صورت معطر و خوش بو از منزل بیرون رود باید برای این کار غسل کند آیا این سخن درست است؟

آری زنی که برای غیر شوهرش بوی خوش استعمال کرده است مستحب است برای این کار غسل انجام دهد.

* خانمهایی که برای مجلس عروسی و مانند آن آرایش می کنند آیا جایز است به جای وضو تیمم کنند؟

خیر باید موانع وضو را برطرف کنند و وضو بگیرند.

حکم وضو گرفتن از روی کرم مرطوب کننده پوست

4.5112
این مطلب مفید بود ؟10012
برگرفته از حوزه نیوز-/ ر
وبگردی