تست روانشناسی

تست روانشناسی، چقدر تنها هستید؟

کد مطلب : 10570زمان مطالعه : 2 دقیقه
کامل کردن این تست روانشناسی تنها 3 دقیقه زمان نیاز دارد ولی با دیدن نتیجه آن می توان به عمق تنهایی خود پی برد.سوالات ساده ای که با پاسخ دادن به آنها می توانید متوجه شوید که چقدر تنها هستید.
کامل کردن این تست روانشناسی تنها 3 دقیقه زمان نیاز دارد ولی با دیدن نتیجه آن می توان به عمق تنهایی خود پی برد.پس لازم است با صداقت به تمام سوالات پاسخ دهید تا نتیجه دقیق را بدست بیاورید.
برای هر مورد مشخص کنید تا چه اندازه با عبارت داده شده موافق یا مخالفید.تکمیل این تست برای اغلب افراد حدود 3 دقیقه زمان می برد.زمانتان را مد نظر داشته باشید و به صداقت پاسخ دهید تا دقیق ترین نتایج حاصل شود.
تست روانشناسی
 
1-هر چند وقت یک بار شما برای انجام کارهای زیادتان به تنهایی احساس ناراحتی می کنید؟
الف-هرگز
ب-به ندرت
ج-گاهی اوقات
د- معمولا
2-هر چند وقت یک بار شما حس می کنید که کسی را برای صحبت کردن ندارید؟
الف-هرگز
ب-به ندرت
ج-گاهی اوقات
د-معمولا
3-هر چند وقت یک بار احساس می کنید که این همه تنهایی را نمی توانید تحمل کنید؟
الف-هرگز
ب-به ندرت
ج-گاهی اوقات
د-معمولا
4-هر چند وقت یک بار احساس می کنید که هیچ کس واقعا شما را درک نمی کند؟
الف-هرگز
ب-به ندرت
ج-گاهی اوقات
د-معمولا
5-هر چند وقت یک بار خودتان را منتظر تلفن یا نامه دیگران می یابید؟
الف- هرگز
ب-به ندرت
ج-گاهی اوقات
د-معمولا
6-هر چند وقت یک بار کاملا احساس تنهایی می کنید؟
الف-هرگز
ب- به ندرت
ج- گاهی اوقات
د-معمولا
7-هر چند وقت یک بار احساس می کنید نمی توانید با اطرافیان ارتباط بر قرار کنید ؟
الف-هرگز
ب- به ندرت
ج-گاهی اوقات
د-معمولا
8-هر چند وقت یک بار احساس می کنید که هلاک مصاحبت هستید؟
الف-هرگز
ب-به ندرت
ج-گاهی اوقات
د- معمولا
9-هر چند وقت یک بار احساس می کنید که دوست پیدا کردن برایتان سخت است؟
الف-هرگز
ب-به ندرت
ج-گاهی اوقات
د-معمولا
10-هر چند وقت یک بار احساس می کنید که  دیگران شکستتان داده اند یا از حقتان محروم شده اید ؟  
الف-هرگز
ب- به ندرت
ج-گاهی اوقات
د- معمولا
 
امتیازات:
الف-1  ب- 2  ج- 3   د- 4
نتایج:
امتیاز 0تا 14 شما تقریبا اصلا حس تنهایی نمی کنید.
 
امتیاز 15تا 21 حس تنهایی شما در حد نرمال است
 
امتیاز 22تا29 شما تا حدودی احساس تنهایی می کنید.
 
امتیاز 30 و بالاتر شما به شدت تنهایید.
 

تست روانشناسی، چقدر تنها هستید؟

4.2308
این مطلب مفید بود ؟25751
برگرفته از خانواده ایرانی-/ف
برچسب : روانشناسی
وبگردی