نمناک سرگرمیفال شما چه تیپ شخصیتی دارید؟
شخصیت شناسی. هر فرد در جامعه شخصیت و منش مخصوص به خود دارد. شما دارای چه تیپ شخصیتی هستید؟

 شما وقتی سعی می کنید به دیگران محبت کنید و آنان را خشنود سازید، با این عملکرد خود، شیوه های رفتاری را پذیرا شده اید که برای دریافت، تأیید و عشقی طراحی شده اند که به آن نیاز دارید، این شیوه ها شبیه نقش هایی هستند که ایفا می کنید و یا شخصیت هایی که به نمایش می گذارید، حال در این مقاله می خواهیم انواع یا گونه های شخصیتی را به اختصار مطرح نماییم و برای شخصیتی های نامطلوب راه کاری عملی ارائه دهیم:

1 ) شخصیت ایفاگر یا بازیگر
شخصیت ایفاگر برای خود وقت نمی گذارد، او به خاطر کارهایی که در کودکی انجام داده مورد محبت قرار می گیرد. یعنی فکر می کند انجام کار برابر است با مهر و محبت.
او انجام کار را وسیله ای برای ارضای انتظارات و توقعات دیگران می داند و می خواهد در معیارهای قابل قبول ظاهر شود. تصور می کند که به اندازهِ کافی خوب و مورد پسند نیست و هراسی پنهانی از رد شدن و بی اعتنایی توسط دیگران دارد. حال چنین شخصیتی چه باید بکند؟
او باید آرام بگیرد و به این نتیجه برسد که حتی اگر در بهترین شرایط ظاهر نشود باز هم مورد مهر و محبت قرار می گیرد، در شبانه روز وقتی را هم برای خود قائل شود به استراحت بپردازد و برای خود و زندگی سخت نگیرد.

2 ) شخصیت انتقادگر
این شخصیت پیوسته بر آن است تا از دیگران انتقاد کند او خود را دوست ندارد و از خود احساس تنفر می کند و این را روی دیگران فرافکنی دارد و در نتیجه در مقام انتقاد از آنها حرف می زند. لفظ انتقاد او از دیگران، لفظی طعنه آمیز است. او با اثبات عیب های دیگران می خواهد، کمبودهای خود را پنهان سازد. حال چنین فردی چه باید انجام دهد؟
او باید خود را جای کسانی بگذارد که مورد انتقاد قرار می دهد، آن گاه خود را به خاطر کامل نبودن می بخشد و متوجه می شود که او هم دارای نقایص و معایبی است.

3) شخصیت لاف زن
چنین شخصیتی برای جبران عزت نفس خود همیشه دربارهِ واقعیت ها مبالغه می کند. او آموخته است که برای جلب توجه دیگران باید حقایق را درشت نمایی کند. شخصیت لاف زن از روی برنامه دروغ نمی گوید بلکه بطور اتفاقی، چنین می کند.
او برای جلب توجه لاف می زند و بزرگ نمایی می کند، او احساس می کند، نمی توان آن طور که باید، مورد توجه قرار گیرد. چنین فردی نمی تواند، به محبت دیگران اعتماد کند زیرا در اعماق وجود خود می داند که دروغ می گوید، هر چه دیگران به او نزدیک تر شوند، حالت تدافعی بیشتری به خود می گیرد. در مقابل لاف بیشتر، بی توجهی کمتر دریافت می کند و در نتیجه اعتمادش هم کمتر می شود، حال چنین شخصیتی چه باید بکند؟
سعی کند وقایع را حتی کوچک و جزیی دقیق بیان نماید و به خود بقبولاند که هنوز هم دوستانش او را دوست دارند و برایش احترام قائلند.

4 ) شخصیت قربانی
چنین شخصیتی در دوران کودکی آسیب جدی دیده و مورد همدردی واقع شده است، او خود را شایستهِ مهر و حمایت نمی داند، مگر اینکه گرفتار فاجعه ای عظیم شود یا به یاد یک حادثهِ تأسف بار گذشته بیفتد و با تکرار آن و بازگو کردن، طلب مهر و محبت نماید.
اگر چنین فردی با گفتن شرح حادثهِ ناگواری که برایش اتفاق افتاده، مورد مهر و محبت قرار گیرد، شرطی می شود به اینکه حتماً حادثهِ ناگواری بسازد، حتی خود را بیمار می کند، خبری که برای فرد قربانی اتفاق می اُفتد در همه جا پخش می شود، او احساس ناتوانی دارد و با دادن احساس گناه به دیگران می خواهد آنها را به زیر نفوذ خود بگیرد. احساس مسئولیت چنین فردی ضعیف و کم است و در زندگی بی آنکه خود متوجه باشد، دیگران می خواهند موجبات شادی او را فراهم سازند.
▪ حال شخصیت قربانی برای رهایی از این حالت چه باید بکند؟
باید بیاموزد که توان مندی های خود را افزایش دهد و قبول مسئولیت نماید و خشم سرکوب شده خود را از بین ببرد و در انتها دیگران را ببخشد و با آنان سازگاری نماید.

5) شخصیت آدم خوب

چنین فردی همیشه خوش مشرب، بشاش، موافق و همراه است. او دوستان فراوانی دارد، وی آموخته که سازگار شدن برایش پاداش به همراه دارد نمی تواند حرف دلش را بزند زیرا دیگران می فهمند که او خیلی هم خوب نیست.
چنین شخصیتی کاری را که باید انجام دهد به بهترین نحو به اتمام می رساند و به همه <آری> می گوید و هرگز عصبانی نمی شود، خود را با همه چیز وفق می دهد.
او برای اینکه خوب جلوه کند، از خواسته های حقیقی خویش فاصله می گیرد، از اینکه جزء اعضای گروه باشد، خوشحال است امّا در درون تنهاست. وی اگر مطابق میل خود رفتار کند، دیگران را ناراحت کرده و آنان دیگراو را تأیید نمی کنند،
او از خواسته های خود جدا می ماند، نمی داند چه می خواهد و کیست؟ چنین فردی کارها را دقیق و درست انجام می دهد اما از درون احساس فریب خوردگی دارد خود را بی نشاط و بی حوصله احساس می کند. حال چنین شخصیتی چه باید بکند؟
<نه گفتن> را بیاموزد و خشمش را ابراز کند. در هر حال شخصیت اصلی خود را نشان دهد، و مطمئن باشد که نه تنها دیگران اورا بیشتر دوست خواهند داشت بلکه خود را به او نزدیکتر حس می کنند. زیرا حالا او حقیقتی تر شده و به واقعیت نزدیک تر گشته است.

6)شخصیت حق به جانب

چنین شخصیتی آموخته که اگر اشتباه کند، دیگران اورا دوست نخواهند داشت و او را فرد بدی در نظر خواهند گرفت.
او برای این که مورد مهر و محبت باشد سعی می کند، در هر شرایطی درست کار کند.
او نمی تواند بپذیرد اشتباهی از او سرزده زیرا باعث از دست دادن محبت می شود. او برای تبرئه خود دیگران را بد معرفی می کند، با این شخصیت بحث نکنید زیرا فوراً داد سخن می دهد که شما اشتباه می کنید و حق به جانب اوست. او برای هر کاری عذری از نظر خود منطقی دارد و هرگز اشتباه خود را اقرار نمی کند. حال چنین فردی چه باید بکند؟
اگر اشتباه کرد کلمهِ "متأسفم" را تمرین کند و سعی نکند خود را توجیه کند.

7) شخصیت خشمگین
خشم برای چنین شخصیتی، وسیله ای برای حمایت و حراست و همچنین وسیله ای برای فراری دادن دیگران است.
او احساس نابسندگی درونی دارد و همیشه درصدد حراست از خود است، وی برای جبران احساس نابسندگی از دنیای اطراف خود ناراضی است و چیزی اورا خرسند نمی کند، بنابراین در قبال دنیا احساس ناخوشایندی دارد، او فکر می کند سرش کلاه رفته و پیوسته می خواهد این را جبران کند. به راحتی عصبی می شود.
او همهِ بی عدالتی ها را که در حقش روا رفته به خاطر دارد، وی از موفق نشدن دیگران شاد می شود و روحیه ای رقابت آمیز دارد.
▪ حال چنین فردی چه باید انجام دهد؟
چنین فردی باید بداند، علی رغم نابسندگی در برخی از زمینه ها می تواند مورد مهر و محبت باشد و همه روزه بخشودن دیگران را تمرین کند و با دوست داشتن دیگران و بخشایش آنان خود را دوست بدارد و اشتباهاتش را ببخشد.

8) شخصیت متظاهر
چنین شخصیتی، به قدری در نقش های مختلف ظاهر شده که نمی داند واقعاً کیست؟ در پشت هر نقابی نقابی دیگر وجود دارد و همیشه با توجه به رفتار دیگران واکنش نشان می دهد.
او تن به مخاطره و مجادله نمی دهد. وی می خواهد به هر قیمتی که شده روی دیگران تأثیر بگذارد تا محبوب دلها گردد، در نقش هایی ظاهر می شود که به گمانش دیگران از او انتظار ایفایش را دارند، بنابراین به مرور به یک متقلب مبدل می شود. او در کودکی و نوجوانی به اینکه خودش باشد تشویق نشده، بنابراین تصمیم گرفته برای دریافت محبت به شخص دیگری تبدیل شود که دیگران از او انتظار دارند.
او نمی تواند از مهر و محبت دیگران مطمئن باشد، زیرا در اعماق وجود خود می داند که یک متظاهر است و دیگران نمی دانند او چگونه شخصیتی دارد. حال چنین فردی چه باید بکند؟
در ابتدا باید سعی کند خود را بشناسد، خود باشد و نقاب ها را به کناری بگذارد و خود را آنچنان که هست قبول کند.

9) شخصیت پیرو
چنین شخصیتی در زمینهِ حقایق به دیگران وابسته است. او نمی تواند احساسات خود را باور کند. او طوری تربیت شده که گمان می کند برای اینکه مورد مهر و محبت باشد، باید با آنچه به او می گویند، موافقت کند. او قدرت و مسئولیت خود را به اشخاصی که بتوانند مسائلش را حل کنند، واگذار می کند، از شما انتظار دارد دوستش بدارید چون با شما موافق است، اوآن قدر وابسته است که تماس با واقعیت ها را از دست می دهد. او به شدّت امیدوار است امّا به ناچار از ناحیهِ دیگران دلسرد می شود. این شرایط تا زمانی که او خود را باور نکند وجود خواهد داشت.
چنین فردی چه باید انجام دهد؟ اولین گام این است که مسئولیت خود را بپذیرد و دیگران را ببخشد، گام بعدی آن است که همهِ باورهایش را زیر سؤال برد و آنها را با تجربیات خود بسنجد، شخصیت پیرو باید اعتماد کردن به احساسات خود را بیاموزد. باید به غرایز و انتخاب های خود بها دهد و به خود به عنوان منبع قدرت و درایت نگاه کند.

11 ) شخصیت خجالتی
چنین شخصیتی از دیگران هراس دارد، از انتقاد آنان می ترسد. از آن بیم دارد که او را شکست خورده و ناکام ارزیابی کنند، نگران است که او را رد کنند و فاقد اعتماد به نفس است. وی می ترسد مورد پسند و قبول دیگران واقع نشود، به او گفته اند دیگران تنها در شرایط بخصوصی پذیرای او می شوند.
▪ حال یک چنین فردی چه باید انجام دهد؟
او باید روبرو شدن با خطر را بیاموزد. تن به مخاطره بزند و به تدریج اعتماد به نفس بیشتری بدست آورد. باید خطر کردن را در ذهن خود به تصویر بکشد و آن را در دنیای واقعی نیز اجرا نماید.

شما چه تیپ شخصیتی دارید؟

شما چه تیپ شخصیتی دارید؟
:
امتیاز : 3.5 تعداد رای : 30
برگرفته از روزنامه اطلاعات
این مطلب مفید بود ؟ 21 9
نظر کاربران
نظر خود را بنویسید ...

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

کد امنیتی
ارسال نظر
انصراف