نمناک ورزش

ورزش درمانی

تمرینات ایروبیک

تمرینات ایروبیک در آب برای افزایش جریان خون


پزشکان فعالیت ورزشی را برای بیماران توصیه می کنند اما شاید برخی افراد رغبت چندانی به فعالیت ورزشی نداشته باشند،راه جایگزین این فعالیت ها تمرینات ایروبیک در آب است که باعث افزایش جریان خون در شریان های قلب می شود.
شیر سوسک

شیر سوسک مکمل غذایی آینده ورزشکاران !


محققان موفق به شناسایی یک پروتئین در شیر نوع خاصی از سوسک ها شده اند که سه برابر انرژی بیشتری از شیر بوفالو دارد و قصد دارند آن را به یک مکمل در رژیم غذایی ورزشکاران تبدیل کنند.