نمناک

بهداشت و سلامت

تشخیص قارچ سمی از قارچ خوراکی
چگونه “قارچ سمی” را از قارچ خوراکی تشخیص دهیم ؟

بسیاری از افراد که به دلیل نداشتن آگاهی کامل از قارچ ها جان خود را از دست دادند یا به مریضی های گوناگون دچار شدند، اگر از چگونگی تشخیص “قارچ سمی” از قارچ خوراکی اصلاعات داشتند هرگز این اتفاقت پیش نمی آمد.