برو به :
نمناک

بهداشت و سلامت

درمان بیماری کلیه

ماری که بیماری غیرقابل درمان کلیه را درمان کرد!

تحقیقات جدید در رابطه با راه و روش های درمان بیماری کلیه پزشکان را به نتیجه ای بارونکردنی رساند ، بیماری که قابل درمان نیست و فقط با دارو مداوا می شود دیگر درمان شدنی خواهد بود.
مواد غذایی

مواد غذایی مورد نیاز برای ورزشکاران روزه دار

تحقیقات علمی و پزشکی ثابت کرده که روزه گرفتن مانع ورزش کردن نخواهد شد البته به شرطی که فرد ورزشکار با یک برنامه غذایی غنی، انرژی مورد نیازش را حفظ کرده و مانع از افت فشار و قندخون خود شود.