دیگران چه می خوانند..؟
نمناک

بهداشت و سلامت

مسواک زدن کودکان

چگونه کودکان را به مسواک زدن تشویق کنیم

دندان پزشکان اطفال معتقدند دندان کودک به محض رویش باید مثل دندان بزرگسالان تمیز شود. شروع مراقبت های دندانی از ابتدایی ترین سال های تولد سبب ایجاد عادت روزمره مسواک زدن در کودک می شود.