برو به :
نمناکبهداشت و سلامت
باهوش ترشدن

تفریحات مناسب برای باهوش تر شدن

برای باهوش ترشدن و افزایش هوش و حافظه هیچ وقت دیر نیست . تنها کافی است راه را بدانید و به طور منظم و صحیح در آن مسیر قدم بردارید وازتفریحات لازم استفاده کنید.
کفش طبی

خصوصیات یک کفش طبی ارتوپدی مناسب

کفش طبی ویا کفی هاوظیفه اصلاح کردن انواع ناهنجاری های بدن و الگوهای غلط راه رفتن را دارند و هدف از ساخت آنها فراهم کردن شرایط مطلوب برای ایستادن و راه رفتن و دویدن است.