آموزش بافت قلب
برای بافت یک جاکلیدی و یا وسیله ای تزیینی برای گوشه کنار منزلتان به روش آموزش بافت قلب با تکنیک قلاب بافی عمل کنید.

آموزش بافت قلب با تکنیک قلاب بافی و کاموا

 

وسایل لازم برای بافت قلب

میل قلاب بافی
کاموا
اسفنج یا چیزی که قلب را پر کند٬ مثل اسطوخدوس
آموزش بافت قلب

آموزش بافت قلب با قلاب بافی نخ کاموا

 

مراحل ساخت و آموزش بافت قلب کاموایی

الگوی بافت قلب:
2 عدد زنجیر ببافید.
رج1:چهار دانه ساده به دومین زنجیر ببافید و آخرین دانه را به اولی وصل کنید تا گرد شود.
رج 2:یکی در میان٬ روی یک پایه یکی و روی پایه بعدی 2 دانه ببافید. در این صورت 6 دانه خواهید داشت.
رج3:دو دانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری 8 دانه خواهید داشت.
رج4:دو دانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری 12 دانه خواهید داشت.
رج5:دو دانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری 16 دانه خواهید داشت.
رج6:سه دانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری 20 دانه خواهید داشت.
رج7:چهاردانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری 24 دانه خواهید داشت.
رج8:همه را ساده ببافید. اینطوری 24 دانه خواهید داشت.
رج9:6 تا ساده ببافید٬ 12 تا را بگذرید و 6 تای بعدی را ببافید.
رج10:روی این 12 دانه٬ ساده ببافید و آن را گرد کنید تا یکی از گردی های قلب بیرون بیاید.
رج11:دوباره 12 ساده.
رج 12:روی این حلقه را ببندید. 
 
 آموزش بافت قلب

آموزش تصویری  بافت قلب

 داخل قلب را از پنیه٬ اسفنج یا گیاهان معطر پر کنید. و سپس طرف دیگر قلب را ببافید. یعنی رج های 9 تا 12 را برای طرف دیگر تکرار کنید.

آموزش بافت قلب

آموزش  بافت قلب با قلاب و وسایل ساده

آموزش بافت قلب ، آموزش بافت قلب زیبا با نخ کاموایی و قلاب

4.4115
این مطلب مفید بود ؟10114
برگرفته از بردوک /ن
برچسب : قلاب بافی
وبگردی