حکم کشمش در غذا
آیا استفاده از مویز و کشمش در غذا و سرخ کردن آنها باعث نجاست و حرام بودن غذا می شود؟ حکم شرعی این سوال توسط مراجع دینی پاسخ داده شده است.

 حکم کشمش در غذا و خوردن آن

آیا خرما و کشمش با جوشانیدن در غذا نجس می شوند و نمی توان غذا را مصرف کرد؟ مثل جوشانیدن غذا در کشمش پلو و یا خرما و کشمش در بعضی خورشت ها.

حکم پختن کشمش در غذا

حکم پختن کشمش در غذا

اکثر مراجع تقلید پاسخ داده اند خرما، مویز، کشمش و آب آنها را اگر چه جوش بیاید پاک، و خوردن آنها را حلال می دانند. اما برخی از فقها در این زمینه می گویند:هرگاه مویز و کشمش را در غذا بریزند و بجوشد، به طوری که آب به داخل آن نفوذ کند و آب داخلش نیز بجوشد حرام می شود، اما نجس نیست و می توان آنها را جدا کرد و غذا را خورد. ولی در حال سرخ کردن و دم کردن در برنج و امثال آن مانعی ندارد. و در مورد خرما نیز اگر آب آن در غذا وارد شود و بجوشد و مستهلک شود، مانعی ندارد. ولی اگر مقدار آن به قدری باشد که بجوشد ولی مستهلک نشود، نمی توان آن را خورد.

حال پاسخ به دو سوال در همین زمینه را از نظر مراجع مختلف بررسی می کنیم. 

سوال:آیا ریختن کشمش و مویز در غذا و پختن آن، باعث نجاست غذا می شود؟

آیات عظام امام، نوری، خامنه ای، مکارم:خیر، بلکه غذا پاک و خوردن آن حلال است.

آیات عظام نوری، زنجانی، صافی: غذا نجس نمی شود ولی احتیاط مستحب آن است که از آن غذا اجتناب کنند.

آیت الله بهجت:اگر کشمش و مویز با پختن جوش بیایند، پاک بودن و خوردن آن محلّ اشکال است.  

سوال:پختن کشمش (در غذا مثل برنج) اگر انتهای آن جدا نشده باشد اشکال دارد؟ (به اصطلاح دم نگرفته باشد)

آیة الله خامنه ای(دام ظله):

(الف و ب) در فرض موقوم کشمش پاک و حلال است.اشکال ندارد.

آیة الله خویی(ره):

مویز و کشمش و آب آنها اگر چه جوش بیاید پاک و خوردن آن حلال است.

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظله):

مویز و کشمش و آب آنها اگر جوش بیایند، پاک و خوردن آنها حلال است، اگر چه احتیاط مستحب آن است که از آنها اجتناب کنند.

مرجع تقلید:حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله)

مطابق با فتوای حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله):هرگاه مویز و کشمش را در غذا بریزند و بجوشد، به طوری که آب به داخل آن نفوذ کند و آب داخلش نیز بجوشد حرام می شود امّا نجس نیست و می توان آنها را جدا کرد و غذا را خورد. ولی در حال سرخ کردن و دم کردن در برنج و امثال آن مانعی ندارد. و در مورد خرما نیز اگر آب آن در غذا وارد شود و بجوشد و مستهلک شود مانعی ندارد. ولی اگر مقدار آن بقدری باشد که بجوشد ولی مستهلک نشود نمی توان آن را خورد. یاحقّ.

 

حکم شرعی پختن و یا سرخ کردن کشمش و مویز در غذا

4.188
این مطلب مفید بود ؟7315
برگرفته از انورطاها-/ف
وبگردی