خوش قولی
کودکان باید از همان ابتدا خوش قولی را یاد بگیرند و باید این رفتار با پرورش درست معنویات دینی در فرد پرورش داده شود.

پرورش خوش قولی در کودکان

خوش قولی را باید از کودکی و با پرورش درست معنویات دینی در فرد پرورش داد.
اعظم ذوالفقاری، روان شناس، با اشاره به بد قولی در بین افراد گفت:بدقولی دلایل زیادی دارد که یکی از این عوامل از خانواده ناشی می شود، و دیگری در محیط بیرون از خانواده اتفاق می افتد، یعنی افراد با دیدن رفتارهای عهدشکنانه دیگران، بدقولی را می آموزند.

 

 خوش قولی

آموزش خوش قولی در کودکان

وی در ادامه گفت:خوش قولی را باید از کودکی و با پرورش درست معنویات دینی در فرد پرورش داد.
ذوالفقاری با بیان اینکه افراد بر اساس قول دادن به یکدیگر است که اعتماد دو طرفه را ایجاد می کنند گفت:وفا نکردن به عهد موجب بی اعتمادی اطرافیان به شخص می شود که این امر پیامدهای زیانباری را به همراه خواهد داشت.

آموزش خوش قولی به فرزندان از همان کودکی

52
این مطلب مفید بود ؟20
برگرفته از باشگاه خبرنگاران جوان/ی
برچسب :
وبگردی