دعای خواستگار
دعای خواستگاری مجرب و بهترین دعا برای جذب یا بازگشت خواستگار موردعلاقه یا دریافت پاسخ مثبت در خواستگاری را، میتوان از دل قرآن استخراج کرد.

دعای خواستگاری برای زیاد شدن خواستگار

دعای خواستگاری برای دختر جزو ادعیه ای است که علاوه بر استخاره برای باز شدن بخت، در غالب دعای مجرب برای امدن خواستگار مورد نظر استفاده می شود. این دعاها که برای ازدواج موفق و خوشبخت شدن، از دل قرآن و سوره های مختلف موثر در بخت گشایی دریافت می شود، بهترین ها برای جذب خواستگار می باشد که در ادامه این بخش از دین و مذهب نمناک به آنها اشاره شده است.

دعای مجرب خواستگار و آسان شدن امر ازدواج

یکی از بهترین ها به عنوان "دعای خواستگار مورد علاقه" و "دعای مجرب زیاد شدن خواستگار " خواندن سوره فرقان به شکلی است که در ادامه گفته شده است.

اگر فرد مجردی دوست دارد که ازدواج کند سه روز روزه بگیرد و در هر شب آن پیش از رفتن به رختخواب 21 بار آیات 74 -76 سوره فرقان را بخواند و از خداوند بخواهد تا خواسته اش را برآورده سازد خداوند امر ازدواج او را آسان میکند.(مستدرک الوسائل، ج14، ص211)

دعای خواستگاری فوری و جذب خواستگار فراوان

یکی از بهترین دعاها برای آمدن خواستگار، دعای بخت گشایی روی پوست آهو می باشد که از پیامبر اکرم (ص) روایت شده است. حتما درمورد سوره احزاب و بخت گشایی قوی شنیده اید و میدانید که خواندن سوره احزاب برای ازدواج بسیار سفارش شده است. روش انجام بخت گشایی پوست آهو به شرح زیر است.

خواستگاری

حضرت محمد(ص) میفرمایند:

اگر سوره احزاب را بر پوست اهویی بنویسند و در ظرف کوچک شیشه ای قرار دهند و در منزل بگذارند، خواستگاران دختر او و خواهران و بستگان او زیاد شوند و میل و رغبت دیگران به دختر زیاد شود هر چند فقیر و درمانده باشد(تفسیرالبرهان، ج4، ص407)

گرفتن جواب مثبت در خواستگاری

یک دعا برای گشایش بخت که ردخور ندارد و برای باز کردن بخت پسر مجرد فوری و سریع الاجابه می باشد، دعایی است که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده و برای انجامش باید اینگونه عمل کنید:

هر کس سوره (طه) را بنویسد و در پارچه سبزی قرار داده و به خواستگاری برود، خواستگاری اش رد نمی شود و حاجتش برآورده می شود..(تفسیرالبرهان، ج3، ص696)

آسان شدن ازدواج و خواستگاری معشوق

دعای باز شدن بخت دختر سن بالا و دعا برای پسندیدن خواستگار را هم میتوان به عنوان دعای تضمینی برای امدن خواستگار به شیوه ای که امام صادق(ع) سفارش فرمودند، پیشنهاد داد.

امام صادق (ع) می فرمایند:

هر کس که خواستگاری ندارد یا به خواستگاریش جواب نمی دهند سوره طه را بنویسد و بشوید و آب آن را بر صورت خود بریزد، خداوند ازدواجش را آسان می کند.» (تفسیرالبرهان، ج3، ص696)

دعای حاجت قوی برای جذب خواستگار، بخت گشایی و هر حاجت مهم دیگر

به جهت مطالب عظیم و بزرگ صد بار بگویید:

«طه» و یک بار سوره «قل هو الله احد» را بخواند

و باز صد مرتبه بگوید «طه» و یک مرتبه سوره «قل هو الله » را بخواند تا هفت بار این را تکرار کند،

همین که هفت مرتبه «توحید» و هشتصد بار«طه» تمام شد بعد از آن 17 بار سوره «قل هو الله احد» را تا آخر بخواند خداوند مطلب و حاجت او را براورده می کند و بی شک عمل خواهد شد.

این از مجربات است و آزموده شده است.(کشکول ارومیه ای، ص312)

دعای جذب خواستگار زیاد و سوره باز شدن بخت فوری

4.425
این مطلب مفید بود ؟223
منبع : بخش دین و مذهب نمناک/ن/ن.ح
وبگردی