شخصیت قابل اعتماد
افراد قابل اعتماد و معتبر خصوصیات خاصی دارند. اگر میخواهید شخصیت معتبر و قابل اعتمادی از نظر دیگران داشته باشید باید نکاتی را در عادات روزمره رعایت کنید.

ویژگی هایی برای داشتن شخصیت معتبر و قابل اعتماد

با نگاهی به اطرافیانتان و گذراندن خصوصیات اخلاقی آنها از ذهن در می یابید که کدام یک شخص معتبری هستند. افراد قابل اعتماد و معتبر خصوصیات اخلاقی شایسته ای دارند و اعتمادبه نفس بالا در حرکات، رفتار و صحبت کردن آنها پیداست.

این افراد تنها اهل حرف زدن نیستند بلکه تصمیمات و حرف های خود را به مرحله عمل رسانده و شکست برایشان مقدمه ای از پیروزی است. اگر می خواهید در نظر دیگران یک آدم معتبر و قابل اعتماد به نظر برسید، لازم است بعضی رفتارها که در این بخش از نمناک آورده ایم را در خود نهادینه کرده و آن ها را به عادت های روزمره و بخشی از زندگی خود تبدیل کنید.

قابل اعتماد باشید و به قول خود عمل کنید

وقتی می گویید برای شخصی کاری می کنید، حتما انجام دهید. افراد به وعده ها اعتماد می کنند و این از ویژگی های یک شخص معتبر است. کارها را به موقع تحویل دهید، وقت شناس باشید زیرا همه اینها در اعتبار بخشی به شخصیتتان اهمیت دارد.

قول خود را زیر پا نگذارید و اگر در انجام آن مشکلی دارید، با شخص در مورد شرایط خود صحبت کنید و همیشه به یاد داشته باشید با توجه به توانایی و موقعیت خود وعده دهید و در انجام آن کوتاهی نکنید.

قابل اعتماد بودن

صادق باشید

در هر کاری صادق باشید. صداقت رفتارهای خوب زیادی را شامل می شود بنابراین در هنگام صراحت، ادب را رعایت کنید زیرا بعضی اوقات لازم است که حقیقت را با قند بپوشانید تا تلخی آن با سهولت بیشتری بلعیده شود.برخی مواقع صداقت داشتن ممکن است دشوار باشد اما ضروری است.

دلسوز، مهربان و ملاحظه کار باشید

اینها ویژگی افراد معتبر است زیرا به مردم اجازه می دهد موقعیت های جدیدی را امتحان کنند. دلسوزی را باید از درون احساس کرد و با قرار دادن خود جای دیگران، دیدن مسائل از دیدگاه آنها، آموخت.

تمرین کنید که از منظر شخص مقابل به چیزها نگاه کنید تا طبیعت ثانویه را احساس کنید. وقتی بتوانید ابتدا به شخص مقابل فکر کنید ، از قبل در درون خود قدرتمند و پرورش یافته اید، بنابراین معتبر به نظر خواهید رسید.

دلسوزی و مهربانی

رازدار باشید

افراد به شما چیزهایی می گویند زیرا به شما اعتماد دارند و این پیوندی است که هرگز گسسته نمی شود پس باید از این اطمینان و اعتبار به دقت محافظت کنید مگر اینکه شخصی که به شما اطمینان دارد بگوید ، می توانید غیر این عمل کنید.

دوستان خوبی پیدا کنید

از دوستی با افرادی که مدام پشت سر دیگران صحبت و شایع پراکنی می کنند، بپرهیزید و در عوض، افرادی با شخصیت خوب را پیدا کنید، آنها نیز مانند شما قابل اطمینان و قوی هستند پس از یکدیگر حمایت کنیدتا به عنوان یک انسان خوب در طول زندگی رشد کنید.

کیفیت بیش از کمیت به اندازه هر چیز دیگری در دوستی ها موثر است ، گرچه دوست بودن با همه یک ویژگی خوب بشمار می رود.

پیدا کردن دوستان خوب

دروغ نگویید

مواقعی پیش می آید که به نظر می رسد فریب و دروغ راه درست برون رفت از چیزی است اما با این وجود، سرانجام حقیقت آشکار خواهد شد پس بهتر است قبل از اینکه دروغ یا اظهارات غیر واقعی خود را بگویید، کنترل اعمال بد، اخبار ناگوار و اتفاقات بد را در دست بگیرید.

شخص معتبری باشید و حقیقت را بگویید و از وسوسه پوشاندن امور بپرهیزید.این را همیشه به خود یادآوری کنید که حقیقت همیشه به نحوی آشکار می شود.

شخصی که از اعتبار لازم برخوردار است، مدام به دنبال تأیید دیگران نیست. این فرد نوعی تصدیق و تأییدیه ی درونی در خود احساس می کند. رسیدن به چنین مرحله ای به صرف زمان، کسب دانش، تلاش و تمرین و انعطاف پذیری نیاز دارد.

از شکست نترسید

هر شکستی مقدمه ای برای پیروزی است پس از شکست نترسید و وقتی شکست می خورید، علت را بیابید و ازنو شروع کنید. شکست های قبلی، چراغ راهنمای خوبی برای آگاهی از نبایدها در مسیر آتی شما هستند. برای اینکه شخص معتبری باشید، باید قوی شوید و شکست ها را بپذیرید، از آنها درس بگیرید.

ترس از شکست

وابسته به تأیید دیگران نباشید

وابسته به تأیید دیگران نباشید تا احساس آزادبودن در وجودتان جاری شود. اگر این کار را انجام دهید ، عملکرد شما عالی و احساساتی مثل ناامیدی و محتاج بودن دور می شوید. ناامیدی و محتاج بودن از عوامل اصلی مسدودکردن فرصت ها و موفقیت هستند.

افراد معتبر، به طور مؤثر از زمان بهره می برند، در صورت نیاز، مهارت نه گفتن دارند و نسبت به انجام آنچه برای شان مهم و ارزشمند است، کاملا متعهدند. برای اینکه شخص معتبری باشید، باید در خلال خطرات مختلف احتمالی و موجود، تصمیم هایی درست بگیرید.

از شایعات، غیبت و کنایه بپرهیزید

هیچ یک از این موارد صفات خوبی نیستند، بنابراین سعی کنید از درگیر شدن در شایعات بپرهیزید و تسلیم پیشنهادهای موذیانه افراد نشوید. صریح صحبت نمایید و به واقعیت ها اعتماد کنید.

خود خوری نکنید

همه افراد جایزالخطا هستند و امکان بروز خطا در رفتارشان وجود دارد. پس بپذیرید که گاهی دچار اشتباه می شوید و ضعف هایی دارید که لزومی ندارد پنهان شان کنید.

بنابراین ادعا نکنید همه چیز را بلدید و می دانید، فروتن باشید و از دیگران کمک و یاری بخواهید. برای اینکه همیشه شانس بیشتری برای کسب موفقیت پیدا کنید، در مبارزه و رویارویی با چالش ها و مشکلات قوی باشید.

در صورت نیاز عذرخواهی کنید

اگر اشتباهی مرتکب شده اید به افراد بگویید و از آنها معذرت بخواهیدتا اینگونه شخص معتبری شوید. ممکن است بخواهید دلیل انجام کاری را توضیح دهید، اما این به شرایط بستگی دارد.

بعضی اوقات فقط بهتر است بگویید متاسفم و اشتباه خود را بپذیرید سپس، تمام تلاش خود را بکنید تا آن را جبران کنید و به آنها بگویید که تمام تلاش خود را انجام می دهید تا اکنون فردی بهتر و موثر باشید.

لبخند واقعی بزنید

اگر می خواهید اعتبارتان خدشه دار نشود و نامطمئن به نظر نرسید، برای خوشایند دیگران یا پنهان کردن ناراحتیِ خود لبخند نزنید. شما باید لبخند واقعی بزنید.

برای اینکه لبخند شما واقعی باشد، از منفی بافی ها و سیاهی ها دور شوید و تأثیرات انرژی های منفی را در مغز از بین ببرید و اجازه ی ورود سیاهی ها را به آن ندهید، اینگونه ناخودآگاه لبخندی رضایتمندانه بر لبان تان می نشیند.لبخندزدن نشان دهنده اعتمادبه نفس و رضایت شما از جایگاه تان در زندگی است.

لبخند واقعی

قوی باشید

لازم به یادآوری است که زندگی مسابقه محبوبیت نیست. بعضی اوقات افراد از صداقت، قدرت شما در برابر نامهربانی و عدم تمایل شما به شایعه پراکنی قدردانی نخواهند کرد اما این چیزی از اعتبار شما کم نمی کند فقط یک واقعیت است که شما باید با آن زندگی کنید.

برای خود ارزش قائل شوید

همیشه به خود یادآوری کنید که اعتبار و اعتماد دیگران نسبت به شما یک سرمایه ارزشمند برای زندگی خود و افرادی است که به آنها اهمیت می دهید. وقتی افرادی که به آنها اهمیت می دهید، بدانند که می توانند به حرفتان اعتماد کنند و انقدر صادق و راز دار هستید وظایف مهمی را به شما محول می کنند، حافظ رازهای بزرگی می شوید و مورد احترام قرار می گیرید.

قدرت سکوت را دست کم نگیرید

سکوت ارزشمند است پس قدرت سکوت را دست کم نگیرید تا فضایی امن و آرام برای خود فراهم کنید و به ارزش های واقعی خود واقف باشید. سکوت نشانه ی هوش، خرد و اطمینان خاطر است و به شما اجازه می دهد بهتر بشنوید و موقعیت دیگران را درک کنید.

گوش کردن مؤثر، به شما کمک می کند به عمق حرف های طرف مقابل پی ببرید و با ذهنی باز بتوانید اظهارنظر و همراهی کنید و اینگونه خردمندتر و معتبرتر به نظر خواهید رسید.

سکوت در جمع

خودتان را بشناسید

برای اینکه شخص معتبری باشید، باید به خوبی خودتان را بشناسید و بدانید چه کسی هستید و چه خواسته هایی دارید. برای رشد شخصیت تان به خود اعتماد کنید و منعطف باشید و بی ترس و دلهره جلو بروید.

شکست شما را ضعیف جلوه نمی دهد بلکه وقتی شکست می خورید و با همت و اراده از جا بلند می شوید و موفقیت ها را کسب می کنید، در نظر دیگران اعتبار فوق العاده ای کسب می کنید.

مسئولیت پذیر باشید

افراد معتبر می دانند که باید درمورد عملکرد خود پاسخگو باشند مثلا اگر در محل کار خود اشتباهی انجام دهند ، مسئولیت آن را به عهده می گیرند و هنگامی که به طرز باورنکردنی در یک پروژه موفق شده اند، نیز ادعا می کنند که این موفقیت را دارند.

پس یادتان باشد دیگران مسئول شکست ها و ناکامی های شما نیستند. از شکست های خود درس بگیرید و سنگ ها و موانع را به پلی تبدیل کنید برای صعود به قله های موفقیت.

به خودتان اعتماد داشته باشید

وقتی از پایه محکم شروع کنید، در زندگی عملکرد بهتری خواهید داشت. به خود اعتماد کنید و خود را دوست داشته باشید تا بتوانید این اعتماد درونی و عشق را به دیگران منتقل کنید، با قدرت و حسن نیت به دیگران اعتماد کنید و آنها را دوست داشته باشید زیرا اگر خودتان رشد کنید ، می توانید دیگران را رشد دهید.

اعتماد به خود

الویت بندی داشته باشید

از آنجا که افراد معتبر برای پیگیری اظهارات خود بسیار ارزش قائل هستند، دستیابی به اهداف برای آنها اهمیت زیادی دارد.این نوع افراد برای حفظ اعتبار خود در رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت مصمم هستند و برای رسیدن به آن برنامه ریزی و الویت بندی دارند.

چاپلوس نباشید

صراحت و صداقت داشته باشید و لازم نیست مدام از دیگران تعریف کنید زیرا با این کار درواقع بی اعتبار می شوید. تملق گویی سبب می شود طرف مقابل از این کار دروغین شما لذت نبرد، بلکه متوجه نیت شما برای پیشبرد کار خودتان شود پس برای اینکه اعتبار بیشتری در چشم دیگران پیدا کنید، واکنش هایی واقعی و به موقع از خود بروز دهید.

روی مهارت های ارتباطی خود کار کنید

ریشه عدم اعتبار اغلب به ارتباط نادرست برمی گردد. مشخص نبودن ساختار و عدم شفافیت می تواند منجر به کاهش چشمگیر اعتبار شود.اگرچه ممکن است این دو ارتباطی با هم نداشته باشند ، اما کار بر روی مهارت های ارتباطی می تواند معجزه هایی برای اعتباربخشی کلی شما ایجاد کند.

مهارت ارتباطی

درباره ی دیگران قضاوت نکنید

درباره ی دیگران با اطلاعات سطحی و ناقص تان قضاوت نکنید. قضاوت شما نشانه ی ضعف تان است و در صورت واقف بودن به ارزش های تان هیچ گاه دست به قضاوت نخواهید زد پس به جای قضاوت های بی مورد، سکوت را انتخاب کنید و دیگران را درک کنید و قضاوت را کنار بگذارید.

هر موقعیتی را تحلیل کنید

تعهد بیش از حد و بدون هیچ گونه ملاحظه ای یکی از بزرگترین دلایلی است که سرانجام برخی افراد بی اعتبار می شوند پس همیشه قبل از انجام هرگونه کاری ، برنامه و وضعیت خود را تحلیل و قبل از این ارتباط برقرار کنید تا کاملاً بفهمید از شما چه انتظاری می رود اگر فرصتی وجود دارد که قادر به کار در این پارامترها نیستید ، واضح بیان کنید.

رفتاری که شخصیت شما را معتبر و جذاب تر میکند

4.612
این مطلب مفید بود ؟111
منبع : بخش سبک زندگی نمناک/ن/ز.ت
برچسب : جذب افراد
وبگردی