شعر شب قدر
بسیاری از کودکان که در شب های قدر برای عبادت به مسجد می روند مهفموم شب قدر را نمی دانند، بکی از بهترین راه ها برای توضیح دادن به آن ها شعر می باشد.

چند شعر زیبا و کوتاه کودکانه شب قدر

بسیاری از کودکان سه شب از ماه رمضان را به مسجد می روند و تا صبح بیدار مانده و همراه بزرگترها مشغول عبادت می شوند اما مفهوم شب قدر را نمی دانند. اگر کودک شما بپرسد که شب قدر چه شبی است و چرا ما به عبادت مشغول شده و تا صبح بیدار می مانیم، چه جواب می دهید که از درک او خارج نباشد. پیشنهاد می کنم این بخش از نمناک را مطالعه کنید زیرا چه چیزی بهتر از شعر کودکانه برای توضیح راحت تر شب قدر.

شب های توبه و دعا

یک شبش از هزارتا شب

بالاتره آی بچه ها

دعا کنید با دل پاک

خدا اجابت می کنه

پاداش خوبی می گیره

هرکی عبادت می کنه

پاداش آدم های خوب

بهشت و رحمت خداس

خدایی که مهربونه

دوست تمام بچه هاس

شعر شب قدر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شب قدره بچه ها دعا کنید

همه باهم خدارو صدا کنید

بگید ای خدا

خدای مهربون

خدای زمین

خدای آسمون

هرکسی تنش مریضه

تو به اون شفا بده

هرکسی گشنه و تشنه اس

تو بهش غذا بده

هرکسی غمگین و خسته س

به دلش صفا بده

تن سالم لب خندون

به ما بچه ها بده

به تمام بنده هات

خدای من،

دل پاک و خالی از ریا بده

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اول به نام خدا

خدای خوب و دانا

که خیلی مهربونه

هرکی اینو می دونه

بخشنده و رحیمه

خالق این زمینه

گفته خدا محمد(ص)

رسول خوب و دانا

بگو به بندگانم

این حرف رو از سوی ما

خدای خوب فرستاد

قرآن رو تو شب قدر

شبی که از هزار ماه

هست خیلی خوب و بهتر

شبی که توش آوردند

فرشته ها رو زمین

قرآن رو خوب و کامل

تا سوره آخرین

این شب خوب پرشده

از رحمت خداوند

هرکسی قدر بدونه

همیشه هست سربلند

شعر کودکانه شب قدر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

داده خدای احد

به قلب پاک احمد

قرآنو ناگهانی

در یه شب نورانی

شب قدر و شب آه

بهتره از هزار ماه

فرشته ها از بالا

پایین میان بچه ها

به فرمان خداوند

تقدیرو مینویسند

تقدیر آدما رو

بنده های خدا رو

"شعر از کتاب مائد های آسمانی "

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

نازل شده شب قدر قرآن کتاب کامل

از شب قدر چه داند انسان خام و غافل

در قدر و منزلت هست بالاتر از هزار ماه

از آسمان می آیند فرشته ها و ارواح

به دستور خداوند خدای خوب و رحمان

تعیین شود سرنوشت برای جن و انسان

این شب باشد تا صبحگاه سلام و خیر و رحمت

می بارد از آسمان شادابی و سلامت

شعر شب قدر کودکانه

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بچه های مسلمان

کتاب خوب قرآن

در شب قدر نازل شد

که دین ما کامل شد

شبی به دور از گناه

بهتره از هزار ماه

در شب قدر بچه ها

ثواب داره دعا ها

قرآن به سرگرفتن

به سوی توبه رفتن

فرشته های خدا

می نویسند بچه ها

تقدیر آدما رو

بنده های خدا رو

زیباترین اشعار کودکانه شب قدر برای تحقیق و تکلیف

426
این مطلب مفید بود ؟215
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ح.ب/ن
برچسب : شب قدر
وبگردی