نگهداری حیوانات
با توجه به اینکه در سال های اخیر نگهداری حیوانات در آپارتمان ها رشد چشمگیری یافته و مشکلات و مسائل مربوطه نیز رشد یافته است.

نگهداری حیوانات در قسمت های مشترک آپارتمان ها مجاز است

در سالهای اخیر در حالی هر روز به تعداد دارندگان حیوانات خانگی به ویژه سگ و گربه اضافه می شود که نگهداری آنها در مجتمع های مسکونی و اماکن عمومی چندان با فرهنگ ایرانی اسلامی همخوانی ندارد و اغلب ممکن است موجب نارضایتی همسایه ها و افراد حاضر در مکانهای عمومی شود.

این میهمانان ناخوانده و غریبه که از نظر صاحبش وصله ناجور و بر زندگی اجتماعی نیست و حتی یکی از تجملات آنان محسوب می شود، مشکلاتی را برای ساکنین آپارتمان ها و مجتمع ها ایجاد کرده است. امّا آیا در خصوص نگهداری حیوانات در آپارتمان قوانین و مقرراتی وجود دارد؟!

نگهداری حیوانات

نگهداری حیوانات در آپارتمان

آیا در آپارتمان می توان حیوان نگه داری کرد

پاسخ:

بر اساس تبصره ماده سه آیین نامه اجرایی قانون آپارتمان ها در سال 1347 ، نگهداری حیوانات در قسمت های مشترک ممنوع است، طبق قانون قسمت های مشترک ساختمان شامل پشت بام، راه پله ها، راهروها، حیاط، پارکینگ است که کسی حق نگهداری هیچ گونه حیوانی اعم از اهلی و وحشی را در این قسمت ها ندارد و نگه دارنده حیوان در این قسمت ها مجرم بوده و می توان علیه وی شکایت کرد.ت

نگهداری حیوانات در آپارتمان از نظر قانون چه حکمی دارد؟

4.321
این مطلب مفید بود ؟183
برگرفته از دادرس -/ ر
وبگردی