سکه
سکه هایی که از مارس 2017 به بازار انگلستان می آیند دیگر قابل جعل کردن نیستند.

سکه های جدید یک پوندی در انگلستان به راحتی قابل جعل کردن نیستند

بانک مرکزی کشور انگلستان از تجارت ها و مردم خواسته است تا خود را برای سکه های جدید یک پوندی 12 ضلعی آماده کنند.

Royal Mint که وظیفه ضرب سکه در کشور انگلستان را بر عهده دارد؛ به خرده فروشی ها اعلام کرده است، تجهیزات خود را برای سکه های 12 ضلعی یک پوندی که از مارس سال 2017 به بازارهای این کشور وارد می شوند، آماده کنند.

گفتنی است، سکه های جدید یک پوندی به راحتی قابل جعل کردن نیستند و به این صورت از جعل کردن سکه در انگلستان تا اندازه زیادی جلوگیری می شود.

سکه

سکه های جدیدیک پوندی در انگلستان


سکه

سکه های جدیدیک پوندی در انگلستان

سکه هایی که دیگر نمی توان جعل کرد

54
این مطلب مفید بود ؟40
برگرفته از باشگاه خبر نگاران-/ر
برچسب : نرخ سکه
وبگردی