روستایی با طعم فلفل
خانه های روستایی در صربستان در ماه هایی از سال به رنگ قرمز فلفلی در می آید.

رو ستایی با طعم و رنگ فلفل قرمز در صربستان

ساکنان روستای «دونجا لاکاسنیکا»(Donja Lokosnica) که شغل اصلی شان کشت فلفل قرمز است، برای خشک کردن محصول خود و تبدیل آن به ادویه پرطرفدار در بسیاری از نقاط جهان، فلفل ها را از دیوار خانه های خود آویزان می کنند که این کار موجب می شود ظاهر این روستا کاملا تغییر کند.

 

فلفل قرمز

روستای فلفلی در صربستان

فلفل قرمز

روستایی با طعم فلفل

فلفل قرمز

روستای فلفل قرمز

 فلفل قرمز

روستای فلفلی در صربستان

آویزان کردن فلفل ها از دیوار خانه ها سبب می شود تا رنگ و روی خانه های ساکنان این روستا قرمزی فلفلی شود که در نوع خود جاذبه ای گردشگری به شمار می آید.

روستایی که پادشاه فلفل جهان است + عکس

4.822
این مطلب مفید بود ؟211
برگرفته از میزبان -/ر
برچسب : فلفل
وبگردی