کلوفیبرات
مصرف “کلوفیبرات” در دوران حاملگی توصیه نشده و بیمار باید چند ماه قبل از باردار شدن مصرف این دارو را قطع نماید.

اطلاعات دارویی کلوفیبرات

  • Clofibrate
  • رده درمانی:پایین آورنده چربی خون .
  • اشکال دارویی:کپسول
 
موارد و مقدار مصرف
 چربی خون (نوع III) که به درمان با رژیم پاسخ نمی دهد؛ گزانتوم توبروزوم.
بزرگسالان:مقدار دو گرم در 4-2 مقدار منقسم مصرف می شود. بعضی از بیماران ممکن است به مقادیر کمتری پاسخ دهند. کاهش مقدار مصرف بر اساس میزان چربی خون تنظیم می شود. کلوفیبرات نباید در کودکان مصرف شود.
 
کلوفیبرات
نکات و توصیه های لازم کلوفیبرات
 
 
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:
 وجود هر نوع حساسیت به کلوفیبرات یا داروهای دیگر از قبیل غذاها ، مواد محافظ و رنگها.
در صورت شیردهی ، حاملگی و یا احتمال حاملگی در ماههای آینده.
در صورت مصرف هر نوع دارویی مخصوصا داروهای ضد انعقاد خون.
در صورت ابتلا به هر نوع بیماری دیگر مخصوصا اختلالات کلیوی یا کبدی ، سیروز اولیه صفراوی ، اختلالات قلبی – عروقی . سنگ های کیسه صفرا ، پر کاری تیروئید و زخمهای گوارشی.
 
نحوه مصرف دارو
 دارو دقیقا مطابق دستور پزشک و همراه با غذا مصرف نمایید.
رژیم غذایی ارایه شده توسط پزشک را رعایت نمایید.
در صورتیکه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید ، به محض به یاد آوردن ، آن را مصرف کنید . ولی اگر تقریبا زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد ، آن را مصرف نکرده و مقدار مصرف را نیز دو برابر نکنید.
بدون اطلاع پزشک مصرف دارو را قطع نکنید ، زیرا ممکن است میزان چربی خون افزایش یابد.
 
مکانیسم اثر کلوفیبرات
 کلوفیبرات ممکن است از طریق مهار بیوسنتز کلسترول، افزایش دفع استرول های خنثی، افزایش کاتابولیسم لیپوپروتئین های بادانسیته کم و یا افزایش کلیرانس تری گلیسریدها (VLDL) از گردش خون، اثر خود را اعمال کند.
 
فارماکوکینتیک کلوفیبرات
 این دارو از روده به طور کامل و به آهستگی جذب می شود. پیوند کلوفیبرات به پروتئین بسیار زیاد است(96 درصد). این دارو در کبد و مجرای گوارش متابولیزه می شود. نیمه عمر دارو با مصرف مقدار واحد 25-6 ساعت می باشد. غلظت پلاسمایی VLDL طی 5-2 روز بعد از مصرف دارو کاهش می یابد. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت پلاسمایی 6-2 ساعت و زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر 3 هفته است. غلظت VLDL طی 3 هفته پس از قطع درمان به مقدار قبل از درمان باز می گردد. دفع دارو کلیوی است.
موارد منع مصرف و احتیاط :‏
 موارد منع مصرف:اختلال عملکرد کلیه یا کبد (تجمع دارو میزان بروز عوارض جانبی را افزایش می دهد ) ؛ سیروز اولیه ‏صفراوی (غلظت کلسترول ممکن است بیشتر افزایش یابد تا کاهش) ؛ دوران بارداری یا شیردهی (غلظت این دارو در جنین ‏ممکن است بیش از غلظت آن در مادر شود و تصور می شود کبد نارس جنین قادر به متابولیزه کردن دارو نباشد ).
موارد احتیاط:سابقه بیماری کبدی یا زخم گوارشی. ‏
 
مصرف در حاملگی
 مصرف آن در دوران حاملگی توصیه نشده و در صورتیکه بیمار مصرف کننده این دارو قصد حاملگی داشته باشد ، مصرف آن از چند ماه قبل باید قطع شود.

مصرف در شیردهی
 کلوفیبرات در شیر ترشح شده و بدلیل احتمال بروز عوارض جانبی در شیر خوار ، مصرف آن در دوران شیر دهی توصیه نمی گردد .
 
مصرف در کودکان:
 بی ضرری و اثربخشی مصرف این دارو در کودکان کوچکتر از 14 سال ثابت نشده است.
 
بررسی تاثیر کلوفیبرات بر زردی نوزادان
 چکیده سابقه و هدف:هیپربیلی روبینمی یکی از مشکلات شایع دوران نوزادی است، که اگر اقدامی در مورد آن صورت نگیرد، در موارد شدید می تواند منجر به کرن ایکتروس شود. کلوفیبرات یک تحریک کننده آنزیم گلوکورونیل ترانسفراز است که به عنوان پایین آورنده بیلی روبین در نوزادان با هیپربیلیروبینمی غیرکونژوگه پیشنهاد شده است. هدف از این مطالعه تعیین اثرات درمانی کلوفیبرات بر زردی غیر همولیتیک نوزادان فول ترم بود. روش بررسی:در این کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده، نوزادان فول ترم سالم مبتلا به ایکتر غیرهمولیتیک در دو گروه مورد یا گروه کلوفیبرات (50(n= و گروه شاهد (50n=)) مورد بررسی قرار گرفتند. هر دو گروه فوتوتراپی دریافت می کردند. نوزادان دو گروه مشابه سازی شدند. به گروه مورد کلوفیبرات به میزان 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن از راه خوراکی تجویز شد، در حالی که گروه شاهد فقط فوتوتراپی دریافت کردند.
 
سطح سرمی بیلی روبین توتال و غیرمستقیم در بدو ورود و ساعات 12، 24 و 48 اندازه گیری شد وتغییرات آن با آزمون من-ویتنی U مورد قضاوت آماری قرار گرفت. یافته ها:میانگین سطح سرمی بیلی روبین توتال در ساعات 12، 24و 48 در گروه کلوفیبرات به طور معنی داری پایین تر از گروه شاهد بود (001/0=p). در ساعت 48 بستری، 48 درصد از نوزادان گروه مورد در مقابل 16 درصد از گروه شاهد، بیلی روبین مساوی یا کمتر از 12 میلی گرم درصد داشتند و قابل ترخیص بودند (001/0>p). تا 72 ساعت پس از مصرف دارو، عوارضی بروز نکرد. نتیجه گیری:تک دوز کلوفیبرات به همراه فوتوتراپی در درمان هیپربیلی روبینمی غیرهمولیتیک نوزادی موثرتر از فوتوتراپی به تنهایی است و سبب کاهش روز های بستری می گردد. واژگان کلیدی:زردی نوزادی، کلوفیبرات، ایکتر غیرهمولیتیک، کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده
 
اثر بر آزمایشهای تشخیصی :‏
 کلوفیبرات ممکن است غلظت های سرمی کراتین فسفوکیناز، ترانس آمیناز، آمیلاز، آلانین آمینوترانسفراز (‏ALT‏) و ‏آسپارتات آمینوترانسفراز (‏AST‏) را افزایش دهد. این دارو ممکن است غلظت های فیبرینوژن و بتا-لیپوپروتئین پلاسما را ‏کاهش دهد. ‏
 
تداخل دارویی
 قبل از مصرف همزمان این دارو با داروهای زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:داروهای ضد انعقاد خون ، داروهای کاهنده قند خون ، داروهای کاهنده کلسترول خون ، ضدبارداریهای خوراکی ، پروبنسید و ریفامپین.
 
عوارض جانبی کلوفیبرات
 عوارض گوارشی (از قبیل تهوع، بی اشتهایی درد معده)، خارش، کهیر، کاهش توانایی جنسی، سردرد، سرگیجه، کسالت، ریزش مو، مسمومیت بافت عضلانی (همراه با میاستنی یا درد عضلانی) و سنگ های صفراوی با مصرف این دارو گزارش شده است.
 
 
نکات قابل توصیه :
 1 ـ در طول درمان ، بایداز رژیم غذایی تجویز شده از سوی پزشک ، استفاده نمود.
 2 ـ در طول مصرف دارو، بیمار باید تحت نظارت دقیق پزشک باشد.
 3 ـ قبل از قطع مصرف دارو، باید با پزشک مشورت شود، زیرا ممکن است غلظت چربی در خون به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
 
clofibrate
نکات قابل توجه مصرف کلوفیبرات در بارداری
 
توصیه های دارویی کلوفیبرات
 1- در طول درمان، باید از رژیم غذایی تجویز شده از سوی پزشک، استفاده نمود.
2- در طول مصرف دارو، بیمار باید تحت نظارت دقیق پزشک باشد.
3- قبل از قطع مصرف دارو، باید با پزشک مشورت نمود، زیرا ممکن است غلظت چربی در خون به میزان قابل توحهی افزایش یابد.
4- این دارو را نباید بیشتر یا کمتر از مقدار توصیه شده مصرف نمود.
5- در صورت فراموش شدن یکنوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگر این که تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد. در این صورت، مقدار مصرف بعدی نباید دو برابر گردد.
 
دارو های هم گروه کلوفیبرات
 Fenofibrate
Gemfibrozil
 شرایط نگهداری
 دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
دارو را دور از نور ، رطوبت و در دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد و درون جعبه نگهداری نمایید.

عوارض کلوفیبرات + نکات مصرف در بارداری کپسول کلوفیبرات

2.89
این مطلب مفید بود ؟54
توجه : مطالب بخش بهداشت و سلامت سایت نمناک از منابع خارجی ترجمه شده و تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارد . از اینرو توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست .
وبگردی