برو به :
شوخی های پیامبر

شوخی های پیامبر اسلام(ص) با یارانش


خدا از پیامبرش در قرآن به عنوان ˈرحمه للعالمینˈ یاد کرده است. رسول اکرم(ص) همانگونه که با کافران و دشمنان الهی می جنگید در میان مسلمانان با مهربانی برخورد می کردند و حتی گاهی با آنان شوخی می کردند.
امام زین العابدین

متن زیارت امام زین العابدین، امام باقر و امام صادق (ع)


ای سروران من،ای امامان معصوم من امام زین العابدین، امام باقر و امام صادق امروز روز سه شنبه روز شماست و من در این روز میهمان شما و پناهنده به شمایم، پذیرای من باشید، و پناهم دهید، به حق مقام خدا نزد شما و اهل بیت پاکیزه و پاکتان.
امام حسین

مگر امام حسین (ع) سگ می خواهد!


امام حسین (ع) مثل حبیب و مسلم می خواهد ،عارف به دین و به معنای حقیقی انسان نه مثل برخی که می گویند من سگ اباعبدالله ام.