برو به :
نمناک دین و مذهب

داروخانه معنوی

توبه

متن و ترجمه دعای توبه و استغفار


امام صادق (ع) : همانا خدای عزوجل وقتی بنده مومنش توبه کند شاد می شود مانند کسی که چیزی گم کرده و بعد گمشده اش را پیدا کند و خوشحال شود
سوم محرم با یاد حضرت رقیه

شب سوم محرم، یادآور حضرت رقیه(س)


نام گذاری روز سوم محرم به نام حضرت رقیه(س) دُردانه سه ساله امام حسین(ع) به این انگیزه بوده که در گرماگرم عزاداری دهه اول، از مظلومیت وی یادی شود.
رفع غم واندوه

رفع غم واندوه از نگاه امام صادق (ع)


طلب بخشش از خداوند، علاوه بر آنکه موجب عفو گناهان و زمینه رضایت الهی را فراهم می کند، سبب می شود تا غم واندوه حاصل از برخی معاصی نیز برطرف شود.
تلقین میت

تلقین میت برای چه خوانده می شود؟


تلقین علاوه بر آرامشی که به میت می دهدبه دلیل موضوعاتی که در آن بیان می شود،نوعی تذکر و هشدار برای انسان هایی است که در تشییع جنازه حضور دارند و این صحنه ها را می بینند.
هدیه

هدیه ای که باعث رفع گرفتاریها میشود


در اسلام هدیه دادن به دوستان و عزیزان سفارش شده است. هدیه دادن باعث نزدیکی قلوب و از بین رفتن کدورت ها و محکم شدن دوستی ها و ایجاد و محکم شدن محبت می شود.