نمناک اخبار

پزشکی و سلامت

زایمان

زایمان شگفت انگیز یک زن در کرج


تیم پزشکی بیمارستان فوق تخصصی البرز، مادر بارداری را که براثر یک اتفاق نادر دچار ایست قلبی، تنفسی شده بود از مرگ حتمی نجات داد.