دیگران چه می خوانند..؟
تعریف کنید و جایزه ببرید!

تعریف کنید و جایزه ببرید!


شیوه ی شرکت در مسابقه هم به این صورت است که شما باید افسانه های کهن ایرانی که معمولا از زبان سال خورده های اطراف تان شنیده اید یا می شنوید را با قلم خودتان بنویسید و در یک مسابقه ی جذاب شرکت نمائید.
برنده نوبل ادبیات

برنده نوبل ادبیات 2017 چه کسی خواهد بود؟!


در حالی که زمان زیادی تا اعلام روز معرفی برنده نوبل ادبیات 2017 باقی نمانده است ، پیش بینی برای حدس زدن برنده نوبل ادبیات امسال آغاز شده و هر کس نظری در این خصوص ارائه میدهد.
نامه نویسی

تاریخچه ای از نامه نویسی


نامه نویسی اسکات فیتزجرالد و ارنست همینگوی به یکدیگر که سال های طولانی ادامه یافت یکی از نمونه های جذاب در نامه نویسی است.