رقص همسر
مراجع عظام تقلید در مورد رقص زن برای شوهر و رقص مرد برای همسرش نظراتی را اعلام کردند که در این مطلب آن را می خوانید.

آیا رقص زن برای شوهرش یا مرد برای همسرش جایز است

آیات عظام امام، تبریزی، خامنه ‏ای، سیستانی و وحید:آری، رقص زن برای شوهر و بر عکس آن جایز است.

آیات عظام صافی، فاضل، مکارم و نوری:تنها رقص ‏زن برای‏ شوهر جایزاست.

آیةاللَّه بهجت:بنابر احتیاط واجب رقص زن و شوهر، برای یکدیگر جایز نیست.

تبصره 1 . فرض مسئله جایی است که زن و شوهر برای یکدیگر در خلوت برقصند و کس دیگری نباشد و نیز حرام دیگری مرتکب نشوند (مانند گوش دادن به موسیقی حرام و مانند آن).

تبصره 2 . کسانی که فرموده ‏اند رقص مرد برای همسرش جایز است، متذکر شده‏ اند که هر چند این کار حرام نیست ؛ ولی سزاوار است مؤمن از آن اجتناب کند.

رقص برای همسر

احکام رقص برای همسر

منبع:

امام، استفتاءات، ج 2، (مکاسب محرمه)، س 35 ؛آیت الله تبریزی، استفتاءات، س 1042 و 1067 ؛آیت اللهخامنه ‏ای، اجوبةالاستفتاءات، س 1171 ؛آیت اللهسیستانی، sistani.org(رقص) ش 7؛آیت اللهمکارم، استفتاءات، ج 1، س 534 و 535 ؛آیت اللهصافی، جامع‏الاحکام، ج 2، س 1580 ؛آیت اللهفاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1736 و 1738 ؛آیت اللهنوری، استفتاءات، ج 2 س 574.دفتر:آیات عظام بهجت ووحید.

حکم شرعی رقص زن برای شوهر و رقص مرد برای همسرش

3.233
این مطلب مفید بود ؟2112
برگرفته از افکار نیوز -/ ر
برچسب :
وبگردی