ادبیات

فال حافظ

معنی فال غزل شماره 95 حافظ : مدامم مست می‌دارد

تاریخ انتشار : 7 خرداد 1402زمان مطالعه : 2 دقیقه
"مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت" مصرع اولی غزل شماره 95 حافظ است که در جواب فال آنلاین شما آمده و معنی و تفسیر آن را در ادامه می خوانید.
فال حافظ

تفسیر غزل شماره 94 حافظ : زان یار دلنوازم شکریست

تاریخ انتشار : 6 خرداد 1402زمان مطالعه : 2 دقیقه
معنی روان و ساده غزل شماره 94 حافظ "زان یار دلنوازم شکریست با شکایت" برای جواب فال آنلاین حافظ شما در ادامه آمده است.
فال حافظ

فال غزل 92 حافظ: میر من خوش می‌روی کاندر سر و پا

تاریخ انتشار : 5 خرداد 1402زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماره 92 حافظ با مصرع "میر من خوش می‌روی کاندر سر و پا میرمت" را در ادامه این مطلب می خوانید.
فال حافظ

غزل شماره 93 حافظ : چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت

تاریخ انتشار : 4 خرداد 1402زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر و معنی کامل غزل شماره 93 حافظ "چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت" را که در فال آنلاین حافظ برای شما آمده را در ادامه بخوانید.
فال حافظ

فال غزل 91 حافظ: ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت

تاریخ انتشار : 3 خرداد 1402زمان مطالعه : 2 دقیقه
معنی و تفسیر ساده و روان غزل شماره 91 حافظ “ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت” را در ادامه این مطلب بخوانید.
فال حافظ

تعبیر غزل شماره 90 حافظ: ای هدهد صبا به سبا

تاریخ انتشار : 2 خرداد 1402زمان مطالعه : 2 دقیقه
اگر جواب فال حافظ آنلاین شماره غزل شماره 90 “ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت” برای شما است تفسیر و متن کامل این غزل را در ادامه بخوانید.
فال حافظ

فال حافظ غزل شماره 89: یا رب سببی ساز که یارم

تاریخ انتشار : 1 خرداد 1402زمان مطالعه : 2 دقیقه
"یا رب سببی ساز که یارم به سلامت" مصرع اول غزل شماره 89 است که در جواب فال آنلاین حافظ شما آمده است و در ادامه تفسیر و متن کامل آن را می خوانید.
فال حافظ

فال حافظ غزل شماره 88: شنیده‌ام سخنی خوش

تاریخ انتشار : 31 اردیبهشت 1402زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر و متن کامل غزل شماره 88 حافظ با مصرع "شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت" شروع شده است را در ادامه میخوانید.
فال حافظ

فال حافظ غزل 87: حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

زمان مطالعه : 2 دقیقه
معنی و تفسیر غزل شماره 87 حضرت حافظ که در فال آنلاین حافظ شما آمده است "حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت" را در ادامه می خوانید.
فال حافظ

تعبیر فال غزل 86 حافظ: ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت

زمان مطالعه : 2 دقیقه
جواب فال حافظ آنلاین شما غزل شماره 86 حضرت لسان الغیب با مصرع آغازین "ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت" است که در ادامه تفسیر آن را می خوانید.
ِفال حافظ

فال حافظ غزل شماره 85: شربتی از لب لعلش نچشیدیم

زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر روان و کامل غزل شماره 85 "شربتی از لب لعلش نچشیدیم" که در فال حافظ شما آمده است را در ادامه این مطلب مشاهده می فرمائید.
فال حافظ

معنی غزل شماره 84 حافظ: ساقی بیار باده که ماه صیام

زمان مطالعه : 2 دقیقه
جواب فال حافظ آنلاین شما "ساقی بیار باده که ماه صیام رفت" غزل 84 لسان الغیب حافظ شیرازی است تفسیر و متن کامل آن را در ادامه بخوانید.
فال حافظ

فال حافظ غزل شماره 83: گر ز دست زلف مشکینت خطایی

زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر فال آنلاین شما که غزل شماره 83 حضرت حافظ است با مصرع آغازین "گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت" می باشد در ادامه این مطلب آورده ایم.
فال حافظ

فال حافظ غزل شماره 82: آن ترک پری چهره که دوش

زمان مطالعه : 2 دقیقه
"آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت" مصرع اول جواب فال حافظ شماست که غزل شماره 82 لسان الغیب می باشد که در ادامه تفسیر و معنی آن را میخوانید.
فال حافظ

فال حافظ غزل شماره 81: صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته

زمان مطالعه : 2 دقیقه
معنی و تفسیر فال حافظ شما برای غزل شماره 81 که با مصرع "صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت" آغاز میشود در ادامه این مطلب با متن آورده شده است.
صفحه 1 از 19