ادبیات

غزل 328 حافظ

غزل 328 فال حافظ: من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم

تاریخ انتشار : 5 اردیبهشت 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماره 328 حافظ با مطلع "من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم" که در جواب فال آنلاین شما آمده است را در ادامه بخوانید.
غزل 327 حافظ

فال غزل 327 حافظ: مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن

تاریخ انتشار : 4 اردیبهشت 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماره 327 حافظ با مطلع "مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم" که در جواب فال آنلاین شما آمده است را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 326 حافظ

تعبیر غزل 326 حافظ: در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم

تاریخ انتشار : 3 اردیبهشت 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل و روان غزل شماره 326 با مطلع "در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم" که در پاسخ فال آنلاین شما آمده را در ادامه این مطلب بخوانید.
سه کتاب روان شناسی اثر گذار بر ذهن شما !

سه کتاب روان شناسی اثر گذار بر ذهن شما !

زمان مطالعه : 4 دقیقه
کتاب‌های روان‌شناسی آثار مختلفی روی ذهن شما می‌گذارند. اما برخی از آن‌ها به‌دلیل موضوع، قلم روان و راه‌کارهایی که ارائه می‌دهند تاثیرگذارتر هستند. در این متن 3 کتاب با این ویژگی‌ها را به شما معرفی می‌کنیم.
غزل 325 حافظ

غزل شماره 325 حافظ: گر دست دهد خاک کف پای نگارم

تاریخ انتشار : 1 اردیبهشت 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماره 325 حافظ با مصرع آغازین "گر دست دهد خاک کف پای نگارم" که در جواب فال آنلاین شما آمده است را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 324 حافظ

غزل 324 فال حافظ: گر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارم

تاریخ انتشار : 31 فروردین 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شمراه 324 حافظ با مطلع "گر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارم" که در جواب فال آنلاین شما آمده است را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 323 حافظ

معنی فال غزل 323 حافظ: ز دست کوته خود زیر بارم

تاریخ انتشار : 30 فروردین 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر ساده و روان غزل شماره 323 حافظ با مطلع "ز دست کوته خود زیر بارم" که در جواب فال آنلاین شما آمده را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 322 حافظ

فال غزل 322 حافظ: خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم

تاریخ انتشار : 29 فروردین 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماره 322 حافظ با مصرع آغازین "خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم" که در جواب فال آنلاین شما آمده است را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 321 حافظ

فال غزل 321 حافظ: هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم

تاریخ انتشار : 26 فروردین 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماره 321 حافظ با مطلع "هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم" که در جواب فال آنلاین شما آمده است را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 320 حافظ

غزل 320 فال حافظ: دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم

تاریخ انتشار : 24 فروردین 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر غزل شماره 320 حافظ با مطلع "دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم" که در پاسخ فال آنلاین شما آمده است را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 319 حافظ

تعبیر غزل 319 حافظ : سال‌ها پیروی مذهب رندان کردم

تاریخ انتشار : 23 فروردین 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماره 319 حافظ با مطلع "سال‌ها پیروی مذهب رندان کردم" که در جواب فال آنلاین شما آمده را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 318 حافظ

غزل 318 حافظ: مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم

تاریخ انتشار : 21 فروردین 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
اگر 318 مین غزل حافظ در جواب فال آنلاین شما آمده است که با مطلع "مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم" همراه است تفسیر کامل آن را در ادامه این مطلب می خوانید.
غزل 317 حافظ

تفسیر غزل 317 حافظ: فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم

تاریخ انتشار : 20 فروردین 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماره 317 با مطلع "فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم" که در جواب فال آنلاین شما آمده است را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 316 حافظ

فال غزل 316 حافظ: زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم

تاریخ انتشار : 19 فروردین 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماره 316 حافظ با مطلع "زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم" که در جواب فال آنلاین شما آمده است را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 315 حافظ

فال حافظ غزل 315: به غیر از آن که بشد دین و دانش

تاریخ انتشار : 17 فروردین 1403زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماره 315 حافظ با مطلع "به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم" که در جواب فال آنلاین شما آمده است را در ادامه این مطلب بخوانید.
صفحه 1 از 34