ضرب المثل
ضرب المثل های ایرانی همیشه معنی خاصی داشته اند که نشانه فرهنگ غنی و ارزشمند کشور ماست. پشت ضرب المثل از کوزه همان تراود که در اوست داستانی جالب وجود دارد.

ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست چه مواقعی استفاده می شود؟

زبان فارسی ، مانند سایر فرهنگ ها، دارای مجموعه ای از ضرب المثل ها است. ضرب‌المثل گونه‌ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز در پس بعضی از آن‌ها نهفته است.

در کشور ما که از وسعت زیاد و فرهنگ عامه قوی برخوردار است، برای هر موضوعی شاید ده‌ها ضرب المثل وجود دارد. در این بخش از نمناک به معنی ، داستان و کاربرد ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست، پرداخته ایم.

ریشه ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست

برای تصفیه آب در زمان های گذشته آب را درون کوزه ای ریخته و درش را با حصیری می پوشاندند و کوزه را درون ظرفی ویژه قرار می دادند. با این کار آب از کوزه نشت و به ظرف منتقل شده و بو و مزه کوزه و سر پوش به آب انتقال می یافت؛ به همین خاطر گفته می شد از کوزه همان برون تراود که در اوست.

داستان ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست

در زمان های گذشته مرد بازرگانی برای بردن بارهایش از حیاط خانه به انبار دو غلام یکی قوی و پر زور و یکی نحیف و لاغر را اجیر نمود. غلام قوی هیکل با دیدن اندام غلام لاغر گفت:تا تو یکی از این بارها را ببری من چند تا از آنها را جابجا کرده ام، پس حالا استراحت می کنم تا تو از من عقب نیفتی.

غلام لاغر چیزی نگفت و هر بار یک بسته را به انبار می برد و باز می گشت و باری دیگر را به مقصد می رساند. نزدیک ظهر بازرگان برای دیدن پیشرفت کار به آن دو غلام نزدیک شد.غلام قوی در حال استراحت بود و زمانی که بازرگان را دید که به او نزدیک می شود، از جا بلند شد و به سرعت چند بار را بر دوش گذاشت و به طرف انبار حرکت کرد. اما در وسط راه بسته ها از روی هم به زمین افتاد.

بازرگان با رساندن خود به غلام گفت بسته ها شکستنی است، چرا دقت نمی کنی؟ 

غلام قوی هیکل گفت:من مقصر نیستم، می خواستم کار زودتر پیش برود چرا که این غلام ضعیف هر دفعه، یک بار با خود می برد، به همین دلیل کار خوب پیش نمی رود.

غلام لاغر سخن را شنید و چیزی نگفت و مانند قبل هر بار یک بسته را با خود به انبار برد تا اینکه کار خود را تمام کرد.

هنگام دادن دستمزد بازرگان رو به غلام کرد و گفت:(من از دور کار کردن شما را می دیدم، تو چرا حرفی نزدی؟)

غلام لاغر گفت:(از کوزه همان برون ترواد که در اوست) از درون او آنچه گفت برون تراوید، او مرد قوی هیکلیست که برای مسخرگی آمده است اما من گرچه ضعیفم برای کار آمده ام پس از درون من نیز آنچه بود، برون تراوید.

کوزه آب

معنی حکایت و ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست

آداب و رفتار انسان‌ها نشان دهنده چیزی است که در درون فرد وجود دارد یعنی فرد با رفتار و گفتار فرد می توان به افکار و چیزی که در ذهن و درون او می‌گذرد، پی برد.

نمی توان افراد را از روی ظاهر قضاوت کرد، برخی افراد گرچه از ظاهر خوبی برخوردار نیستند اما ذات زیا و پسندیده ای دارندو برخی گرچه دارای ظاهر و قیافه‌ای مرتب و پسندیده هستند ولی باطن زشت و خبیثی دارند.

رفتار هرکس اندیشه و ذات او را نشان می دهد و از فردی که خبیث است، نمی توان انتظار داشت که رفتار خوب و پسندیده انجام دهد.

کاربرد ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست

ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست زمانی کاربرد دارد که از آن برای نشان دادن درون افراد استفاده کنند یعنی وقتی این مثل را به کار می برند، منظورشان این است که رفتار و گفتار آدم ها، نشان دهنده درون آن هاست مثلا اگر فردی کار شایسته ای انجام دهد برای تعریف از او می گویند از کوزه همان برون تراود که در اوست و بر عکس اگر کسی کار خوبی انجام ندهد، برای اینکه بگویند او ذاتش بد و خبیث بوده باز هم همین ضرب المثل کاربرد دارد.

داستان ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست

4.345
این مطلب مفید بود ؟396
منبع : بخش فرهنگ و هنر نمناک/ن/ش
برچسب : ضرب المثل
وبگردی