تبریک روز خواهر برادر
در هر خانواده ای خواهر و برادرها از همان دوران کودکی تکیه گاه و حامی یکدیگر هستند. روز جهانی خواهر و برادر را با این جملات زیبا و عاشقانه به یکدیگر تبریک بگویید.

جملات انگلیسی و فارسی ویژه ی روز جهانی خواهر و برادر

افزایش مشغله های خانواده ها و مشکلات زیاد اقتصادی و... امروزه زوج ها را به سمت داشتن یک فرزند سوق داده است اما نداشتن خواهر و برادر و تک فرزندی سبب تنهایی و افسردگی کودکان می شود. کودکان در روابط تنگاتنگ و صمیمی خود با خواهر و برادرشان مهارت های اجتماعی و شناختی مهمی را کسب می‎ کنند.

خواهر و برادرها نه تنها خاطرات خوبی را در دوران کودکی برای یکدیگر رقم می زنند بلکه همیشه حامی یکدیگرند و در مشکلات یار و یاور یکدیگرند. نمناک با تبریک روز جهانی خواهر برادر جملات زیبایی را افراد مشهور به مناسبت این روز گردآوری نموده است که در ادامه مطلب می توانید مطالعه نمایید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“Siblings:your only enemy you can’t live without.” – Anonymous

خواهر و برادر تنها دشمنی هستند که بدون آن ها نمی توان زندگی کرد.

خواهر برادر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“Siblings:children of the same parents, each of whom is perfectly normal until they get together. They shake their heads. ” – Sam Levenson

خواهر و برادر از یک پدر و مادر هستند و همگی نرمال و طبیعی می باشند اما زمانی که به هم می رسند، کاملاً غیر نرمال رفتار می کنند و تو سر و کله هم می زنند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“The Rule of Sibs:If your sibling gets something you want, you (1) try to take it; (2) break it; or (3) say it’s no good. ” – Patricia Fleming

قانون خواهر برادری:اگر خواهر یا برادر تو چیزی را که تو دلت می خواست از آن خود کرد یا آن را از او می گیری یا آن را می شکنی یا می گویی که اصلاً خوب نیست.

متن خواهر برادر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“Siblings that say they never fight are most definitely hiding something. ” – Lemony Snicket

خواهر و برادری که می گویند ما هرگز با یکدیگر دعوا نمی کنیم ، قطعا چیزی را پنهان می کنند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“I may fight with my siblings. But once you lay a finger on them, you’ll be facing me. ” – Abby Slater

من با خواهر و برادرم می جنگم اما هنگامی که انگشتت به آن ها بخورد ، با من طرف خواهی بود.

روز خواهر و برادر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“Half the time when brothers wrestle, it’s just an excuse to hug each other.” – James Patterson

نصف زمانی که دو برادر با یک دیگر کشتی می گیرند ، با بهانه کشتی یکدیگر را در آغوش می کشند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“They say that no matter how old you become, when you are with your siblings, you revert back to childhood.” – Karen White

فرقی ندارد که چند سال سن داشته باشی ، هنگامی که باخواهر و برادرت باشی ، دوباره به دوران کودکی برمی گردی.

عکس خواهر و برادری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“It was wonderful to grow up with so many siblings. We were all just a year or two apart, and we were always so supportive of each other.” – Joaquin Phoenix

بزرگ شدن در کنار خواهر و برادر بسیار اعجاب انگیز است. با این که فقط یک الی دو سال با آن ها فاصله سنی داری اما به شدت می توانید از یکدیگر حمایت کنید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“Power, that’s one thing, but love of family and of siblings is more important, is more powerful than any other power – at least earthly power, at least earthly power.” – Sander Levin

عشق به خانواده و خواهر برادر بسیار مهم است و قدرتمندتر از هر نیرویی در جهان است. حداقل می توان گفت که بزرگترین نیروی زمینی است.

خواهر و برادری عاشقانه

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“To the outside world, we all grow old. But not to brothers and sisters. We know each other as we always were, we know each other’s hearts, we share private family jokes. We remember family feuds and secrets, family griefs and joys.” – Clara Ortega

همه ما در دنیای بیرونی پیر می شویم اما هرگز برای خواهر و برادر پیر نمی شویم زیرا یکدیگر را از گذشته می شناسیم ، قلب یکدیگر را می شناسیم و لطیفه های خانوادگی خصوصی را با یک دیگر به اشتراک می گذاریم. ما رازها و فراز و نشیب های خانواده را به یاد می آوریم ، و غصه ها و لذت ها را برای هم مرور می کنیم.

روز خواهر برادر مبارک

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“Children of the same family, the same blood, with the same first associations and habits, have some means of enjoyment in their power, which no subsequent connections can supply.” – Jane Austen

کودکانی از یک خانواده، و از یک خون، دارای عادت ها و ارتباطات یکسانی هستند و قدرت لذت بالایی دارند که هیچ ارتباطی نمی تواند جایگزین آن شود.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“The greatest gift our parents ever gave us was each other.” – Unknown

بزرگترین هدیه ای که خانواده می تواند به ما بدهد نعمت خواهر و برادر است.

متن های خواهر و برادری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“A sibling is the lens through which you see your childhood.” – Ann Hood

خواهر و برادر لنزی هستند که از داخل آن می توانی دوران کودکی ات را ببینی.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“Your parents leave you too soon and your kids and spouse come along late, but your siblings know you when you are in your most inchoate form.” – Jeffrey Kluger

پدر و مادر خیلی زود تو را ترک می کنند و فرزندان و همسر خیلی دیر به تو ملحق می شوند اما خواهر و برادر می دانند که دقیقا چه زمانی به سراغ تو بیایند.

روز جهانی خواهر و برادر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“Siblings are the people we practice on, the people who teach us about fairness and cooperation and kindness and caring – quite often the hard way.” – Pamela Dugdale

خواهر و برادر افرادی هستند که با آن ها زندگی را تمرین می کنیم. افرادی که به ما عدالت ، همکاری، مهربانی و توجه را می آموزند؛ حتی در لحظات سخت.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“In some ways, siblings, and especially sisters, are more influential in your childhood than your parents.” – Deborah Tannen

گاهی اوقات در دوران کودکی خواهر و برادر مخصوصاً خواهر تاثیر گذار تر از پدر یا مادر خواهد بود.

علاقه خواهر و برادری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“If you want to do really important things in life and big things in life, you can’t do anything by yourself. And your best teams are your friends and your siblings.” – Deepak Chopra

اگر می خواهی در زندگی کار بزرگی را به انجام برسانی، قطعاً نمی توانی به تنهایی کاری از پیش ببری. بهترین اعضای تیم تو دوستان و خواهر و برادرت هستند.

پیام تبریک روز جهانی خواهر برادر + عکس نوشته و پروفایل

57
این مطلب مفید بود ؟70
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ن/ز.ت
وبگردی