روزه خواری مجری
صبا راد مجری مشهور برنامه زنده به خانه برمی گردیم در قسمت آشپزی این برنامه در مقابل دوربین در اقدامی ناخواسته روزه خواری کرد.

صبا راد مجری مشهور برنامه زندده به خانه برمی گردیم ، روز گذشته در آنتن زنده تلویزیون، به طور ناخواسته روزه خواری کرد. وی پس از آماده شدن غذا از آشپز خواست مزه غذا را امتحان کند و پس از این عمل، متوجه اقدام ناخواسته خود شد.اما دیگر کار از کار گذشته و برنامه به روی آنتن رفته بود.

روزه خواری صبا راد

روزه خواری صبا راد

روزه خواری صبا راد

 

روزه خواری ناخواسته مجری به خانه برمیگردیم در تلویزیون

3.9321
این مطلب مفید بود ؟25071
برگرفته از انتخاب-/ف
برچسب : صبا راد
وبگردی