قطع انگشت
رسم عجیب یک قبیله در اندونزی؛ اعضای قبیله دانی در اندونزی هنگامیکه زنی یکی از بستگان خود را از دست می دهد، یک بند انگشت او را قطع می کنند تا روح فردِ درگذشته آرامش پیدا کند.

قطع کردن انگشت ، سنتی عجیب در عزاداری

در بعضی فرهنگ ها، نقص عضو نشانه ای از عزاداری به شمار می رود. به عنوان مثال می توان به قبیله ی «دانی» در پائوپای اندونزی اشاره کرد. افراد این قبیله انگشتان خود را به نشانه ی حزن و اندوه در مراسم خاکسپاری عزیزانشان قطع می کنند. به غیر از قطع عضو، صورتشان را نیز با خاکستر و گل می پوشانند تا ناراحتی شان را نشان بدهند.

جالب است بدانید که اغلب، زن ها به این عمل مبادرت می ورزند. به لحاظ اعتقادات مذهبی قبیله این کار پسندیده است. آنها معتقدند اگر فرد فوت شده در دوران زندگی قدرتمند باشد روحش نیز به همان اندازه قوی خواهد بود. برای دور راندن این ارواح چندین مراسم حیرت آور انجام میشود.

قطع کردن انگشت

رسم قطع انگشت در عزاداری

قطع کردن انگشت ، سنتی عجیب در عزاداری

310
این مطلب مفید بود ؟64
برگرفته از مشرق -/ ر
وبگردی