برو به :
نمناک اخبار

دانشگاه

خوابگاه غیردولتی

خوابگاههای غیردولتی مجاز کشور اعلام شد


رییس هیات مدیره خوابگاه داران غیردولتی کشور لیست خوابگاه های غیردولتی مجاز را که با همکاری شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه ها، شناسایی و ساماندهی شدند اعلام کرد.
داوطلبان کنکور

خواب داوطلبان کنکور سر امتحان + تصاویر


دوربین هایی که برای ثبت برگزاری امتحان کنکور به حوزه ها اعزام شده بودند در میان تصاویر خود خواب راحت بعضی از داوطلبان کنکور را سر جلسه امتحان به تصویر کشیدند.
دانشگاه

برترین دانشگاه های دنیا


طبق تحقیقات صورت گرفته توسط موسسه Times Higher Education , اسامی 24 دانشگاه به عنوان برترین دانشگاه های دنیا اعلام شد.