برو به :
تجاوز قاری قرآن

قاری قرآن به شایعات پاسخ داد


سعید طوسی قاری قرآن در رابطه با اخباری که با نسبت دادن رفتارهای مستهجن با هدف تخریب شخصیتی از او منتشر شده بود پاسخ محکمی داد .
ماساژور جوان

ماساژور جوان با لباس زیرش خفه شد


خبر حادثه قتل ماساژور جوان در خانه مجردی اش کارآگاهان را وارد عمل کرد . مقتول قبل از جنایت با خواهرش تماس گرفته و گفته بود که میهمان دارد.