نمناک سبک زندگی

روانشناسی

شخصیت شناسی

شخصیت شناسی از روی فرم شانه ها


روش جالب دیگری برای شخصیت شناسی دقت در فرم حالت سرشانه هاست ، به طبع افرادی که شانه های خمیده دارند از نظر شخصیتی با افرادی که شانه بالا هستند متفاوتند.
فراموش کردن خاطرات بد

راه حل روانشناس برای فراموش کردن خاطرات بد


خاطرات بد گذشته از جمله مواردی است که اگر در ذهن فرد باقی بماند اثرات بدی را بر زندگی او می گذارد. پس باید برای فراموش کردن هر چه زودتر خاطرات بد تلاش کند و زندگی آرام و زیبایی داشته باشد.
عادات ارثی

عاداتی که خبرندارید ولی ارثی هستند


شاید ندانید که یک سری از عادات بد و خوب شما ارثی هستند که از پدر و مادرتان به شما رسیده است بی خوابی و تمایل به خوردن شیرینی از این عادات می باشند.
شخصیت شناسی

شخصیت شناسی افراد از روی فرم لب ها


فرم لب ها یکی از مهم ترین ویژگی های تعیین کننده شخصیت به حساب می آیند ، در این بخش از سرگرمی نمناک با نگاهی به فرم لب ها برخی از ویژگی های شخصیتی هر فرد را بیان کرده ایم .
صفحه 1 از 3