قمه کشی

جزئیات قمه کشی در مسابقه فوتبال خمین و دلیجان + عکس


در فینال مسابقات فوتبال استان مرکزی بین تیم های خمین و دلیجان اتفاق تاسف باری رخ داد. یکی از سکونشینان اقدام به قمه کشی برای بازیکن حریف پرداخت که دادستان عمومی استان مرکزی از دستور قضایی برای این فرد خبر داده است.