دیگران چه می خوانند..؟
سرباز بازیکن

کلاهبرداری به بهانه جذب سرباز بازیکن


یکی از عکاسان سابق روزنامه ورزشی بعد از بیکار شدن و آغاز کار جدید خود توسط فردی برای جذب سرباز بازیکن اقدام کرده بود که به دلیل کلاهبرداری بازداشت شد.