برو به :
نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

زالو درمانی

با زالو درمانی بیخیال جراحی


زالو درمانی روشی عالی برای درمان بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های پوستی و پیوند اعضا و ... است که ریسک جراحی را کاهش میدهد.