دیگران چه می خوانند..؟
نمناک بهداشت و سلامت

سلامت خانواده

عکس برگردان

ماجرای عکس برگردان های اعتیادآور


باید بدانید ال اس دی (نه ال دی) نام ماده مخدری صنعتی و توهم زاست که به دلیل وجود اسید در ترکیب شیمیایی اش، اسید هم نامیده می شود بنام عکس برگردان در مدارس پخش میشوند.
اولین قربانی ایدز در ایران

اولین قربانی ایدز در ایران کیست؟ + عکس


آنطور که فاطمه طیبی مادر مسعود نعیمی اولین فرد مبتلا به ایدز در ایران می گوید هنوز داغ فرزند روی دلشان سنگینی می کند و نمی توانند به همین سادگی فراموش کنند آنچیز را که با مرگ فرزند روی سرشان آوار شد.
قد کودکان

شایعترین عوامل موثر در قد کودکان


اهمیت اصلی توجه به قد کودکان و نوجوانان، تشخیص بیماری هایی است که می تواند رشد کودک را مختل کند و بررسی منحنی رشد کودکان در این باره اهمیتی بیش از میزان مقطعی قد آنان دارد
مسمومیت

مراقب مسمومیت با گاز مونوکسید کربن باشید


مونو اکسید کربن گازی بی رنگ، بی بو، بی مزه و در آغاز غیر محرک است که در اثر سوختن ناقص مواد حاوی کربن تولید می شود. این گاز به سرعت در هوا پراکنده شده و برای انسان غیر قابل تشخیص است.
گوشه گیری نوجوان

با گوشه گیری نوجوانان چه کنیم؟


گوشه گیری و انزوا طلبی مشکلی شایع بین نوجوانان است که باید آن را جدی گرفت و درمان کرد زیرا در آینده مشکلات بزرگتری ایجاد میکند.