نمناک بهداشت و سلامت

سلامت خانواده

گزیدگی حشرات

گزیدگی حشرات چه زمانی نگران کننده است؟


تنها شما نیستید که مورد حمله و گزیدگی حشرات موزی قرار می گیرید و این جذب پشه امری طبیعی است اما همانطور که می دانید پشه ها بعضی از افراد را بیشتر نیش می زنند چرا؟
فواید در آغوش گرفتن

فواید باور نکردنی در آغوش گرفتن یکدیگر


می دانیم که بغل کردن آرامش بخش است و استرس را درمان می کند اما فواید در آغوش گرفتن تنها برای آرامش روان نیست و تاثیرات فوق العاده ای در زیبایی و تسکین برخی دردها خواهد داشت.