برخورد با تهدید
نحوه صحیح برخورد با تهدید می تواند به شما کمک کند تا نحوه معاشرت با افراد تهدید کننده را کنترل کنید و برای این کار راه های ساده و کاربردی وجود دارد.

روشهای برخورد با تهدید دیگران در بخش های مختلف جامعه

انسان به طور ناخودآگاه فرد یا اشخاصی را تهدیدی برای خود می داند و از رفتار و شخصیت او به دلیل موفقیت هایی که به دست آورده است می هراسد. به نظر محققان تهدید نوعی ارتباط است و زمانی که فرد شخصی دیگر را تهدید می کند در واقع می خواهد نیاز خود را به او انتقال دهد. افرادی که با کمبودها و ترسهایی در زندگی خود مواجه هستند برای رفع خطر احتمالی شروع به تهدید دیگران می کنند. یک فرد عادی که روان سالمی دارد نه تنها زورگویی و تهدید نمی کند بلکه با همه افراد با خوبی و خوشی رفتار میکند.

پاسخ تهدید را نباید با تهدید داد بلکه با روشهایی قاطع و با جسارت کامل میتوان در برابر تهدید افراد ایستادگی و مقاومت کرد. در این بخش از سبک زندگی نمناک روشهایی مناسب برای کنترل معاشرت با افراد تهدیدگر از نظر جامعه شناسی را بیان خواهیم کرد.

برخورد با تهدید

روشهای کنترل معاشرت با افراد تهدیدگر

صحبت کردن با اطمینان، مصمم و خالصانه

جملاتی که صداقت را منتقل می کنند و با کلمه "من" آغاز می گردند، از حالت تدافعی فرد مقابل جلوگیری می کنند. همچنین قدرت راسخ شما را نشان می دهد. این عبارات را با تائید ضمنی صحبت های فرد مقابل همراه کنید. برخی افراد فقط شنیده شدن را دوست دارند و اگر بدانند که شما برای جملات آنها احترام قائل هستید آرامش پیدا می کنند .

تمرین و تکرار با دیگران

شاید تصور کنید که موقعیت های کم اهمیت، تغییر زیادی در بهبود ترس شما ایجاد نمی کنند. اما به طور یقین دفاع کردن از خود در شرایط بی اهمیت، موجب می شود تا در برابر افراد تهدید کننده آمادگی بیشتری برای مقابله و ایستادگی بر مواضع خود پیدا کنید .

تهدید افراد

تمرکز روی احساس فرد تهدیدگر

تمرکز زیاد بر چیزی که شما از فرد تهدیدگر می خواهید، موجب افزایش نگرانی شما می شود و از برقراری ارتباط موثر شما با او جلوگیری می کند . برای موفقیت به این فکر کنید که آیا اکنون او نیز دچار استرس و هیجان شده است؟ آیا یک فنجان چای یا قهوه به او کمک می کند؟دلیل رفتار تهاجمی و تهدیدگرانه فرد مقابل ممکن است هیچ ارتباطی به شما نداشته باشد .

با پرسیدن این سوالات از خود ببینید که آیا کمکی از شما برای او ساخته است؟ برخی از رفتارهای معمولی مانند گفتن چند جمله مربانانه می تواند او را خلع سلاح کند و حتی رابطه بلندمدت و خوبی را با شما ایجاد کند .

برنامه ریزی برای بیان مطالب

احساس خطر ذهن انسان را سرکوب کرده و موجب فراموشی جملات می شود. نیازی به نوشتن متن و تکرار لغت به لغت آن نیست، مخصوصا زمانی که باید رفتار شما طبیعی باشد نیازی به این کار نیست.نکات مهمی را که می خواهید بیان کنید را بشناسید و به روشهای مختلف و در زمان مناسب بیان کنید .

برخورد با افراد تهدید کننده

آماده کردن ذهن برای تعامل با فرد تهدیدگر

در زندگی بسیاری از ما خود را با دیگران مقایسه می کنیم و با خوب بودن یا برتر از دیگران بودن احساس امنیت می کنیم. در این شرایط کسی برای ما تهدید حساب می شود که بتواند ما را شکست دهد. یکی از بهترین روشها جلوگیری از مقایسه کردن است .

به خود متذکر شوید که مبنایی برای مقایسه وجود ندارد. به طور یقین شما و فردی که از جانب او احساس ناامنی می کنید از نظر مهارت، استعداد و شخصیت با یکدیگر متفاوت هستید. بنابراین نمی توان بهتر بودن شا یا آن فرد را ارزیابی کرد. انسان به طورر ذاتی بدون خطا و اشتباه نیست. فقط ممکن است شما از خطای دیگران آگاه نباشید .

حفظ آرامش

ویژگی های مثبت خود را مرور کنید تا تاوانایی ها و اعتماد به نفس خود را دوباره پیدا کنید. شاید فردی را که تهدیدی برای خود می دانید به طور کامل نمی شناسید یا در عصر فضای مجازی، آن شخص خود واقعی اش را نشان نمی دهد. شاید اگر او را به طور کامل بشناسید دیدگاه خود را تغییر داده و با او صمیمی تر برخورد کنید .

استفاده از زبان بدنی مناسب

روش با تدبیر در برابر کسی که از او هراس دارید به او نشان می دهد که نمی تواند شما را تحت فشار و تاثیر قرار دهد. روانشناسان معتقدند که حالات فیزیکی مناسب اعتماد به نفس را افزایش می دهند. با حفظ آرامش ارتباط چشمی برقرار کنید و لبخند بزنید. از نظر علمی «نورون های آینه ای» در مغز، به عناصری مانند حالات صورت و همدلی، واکنش مثبت نشان می دهند. به همین دلیل با رفتار مقبول و مناسب می توانید به اهداف مورد نظر خود برسید .

برخورد درست با کسی که شما رو تهدید میکنه

3.158
این مطلب مفید بود ؟3622
منبع : بخش سبک زندگی نمناک /ن/س
برچسب : آداب معاشرت
وبگردی