چرا سایه تشکیل میشود
چرا سایه و نیم سایه تشکیل می شود و عواملی که در اندازه سایه ها تاثیر دارند به چه مسائلی بستگی دارد؟ برای دانستن پاسخ این سوالات با ما در ادامه همراه باشید.

چرا سایه تشکیل می شود ؟

چه محل کار خود باشید و چه در حال مطالعه، در هر صورت سایه ها وجود دارند. اما آیا تاکنون فکرکرده اید که آن ها چگونه تشکیل می شوند؟ به منظور ایجاد سایه باید جسمی کدر در مقابل منبع نور قرار بگیرد و نور را مسدود کند، سپس ما همه چیز را پس از نور مشاهده خواهیم کرد.

نحوه تشکیل سایه

در واقع موج الکترومغناطیسی ما را قادر به دیدن سایه می کند. به عنوان مثال در پیاده رو در حال حرکت هستید و دید شما توسط نوری که به سطح برخورد می کند، بازتاب می شود. اما اگر در یک مکان ایستاده باشید نور با بدن شما برخورد کرده و عبور نور را مسدود می کند، در این شرایط سایه هایی ایجاد می شود. در حالی که نور و یا کمبود نور می تواند سایه را تشکیل دهد اما عوامل دیگری نیز به ایجاد و اندازه سایه مرتبط هستند. به خصوص اگر زاویه شما با نور و جسم 90 درجه باشد. اگر زاویه با نور کم تر باشد، این سایه بسیار طولانی تر از حد معمول خواهد بود. اگر جسمی که مسیر نور را مسدود می کند به منبع نور نزدیک تر باشد، ممکن است سایه بزرگتری نیز به وجود آورد.

نحوه تشکیل سایه

چرا و چگونه نیم سایه تشکیل می شود؟

 اگر منبع نور بزرگ باشد، علاوه بر سایه، نیم سایه نیز تشکیل میگردد، چرا که هر منبع نور گسترده ای دارای منابع نور نقطه ای می باشد. در این وضعیت قسمت مرکز سایه، به طور یکنواخت تاریک شده و اطراف آن دارای روشنایی کمی استکه به مرور با دور شدن از مرکز، روشنایی آن بیشتر می شود.

به طور مثال ستارگان آسمان به نسبت فاصله ای که از ما دارند را می توان به عنوان منابع نقطه ای نور در نظر گرفت اما هنگامی که دو منبع در کنار یکدیگر باشند به عنوان یک منبع گسترده مطرح شده و تشکیل نیم سایه می دهند.

اگر سایه درحال حرکت باشد چه می شود؟

بسیار ساده است. اگر سایه درحال حرکت باشد اندازه آن به راحتی قابل تعیین خواهد بود. همانطور که در بخش سرگرمی نمناک گفته ایم، معمولا اندازه سایه ها کمی طولانی تر و یا بزرگتر از جسم در حال حرکت می باشد. هنگام ایجاد سایه اندازه نور نیز ضروری است. اگر سایه بزرگتر باشد مسلما تار خواهد شد. اگر منبع نور از جهات و نقاط مختلف سرچشمه بگیرد، چندین سایه مشاهده می شود که با یکدیگر همپوشانی خواهند داشت. رنگ نور نیز در اندازه سایه ها دخیل است.

سایه های رنگی معمولاً هنگام تولید نور سفید توسط منابع نوری چند رنگ ایجاد می شوند. اگر سفیدی وجود نداشته باشد، سایه نمایانگر رنگ اضافی نورهای مانع است. به عنوان مثال، اگر آتش آبی باشد، این سایه ممکن است قرمز به نظر برسد، در حالی که برای سبز، بسته به سایه، معمولاً زرد یا بنفش است. خورشید منبع اصلی نور برای اشیای اطراف می باشد اما با این وجود ، با گذشت روز سایه ها طولانی تر می شوند و در واقع برعکس این عمل رخ می دهد. 

چرا و چگونه سایه و نیم سایه تشکیل میشود ؟

53
این مطلب مفید بود ؟30
منبع : بخش سرگرمی نمناک /ن/ف
برچسب : آیا میدانید
وبگردی