محاسبه محیط و مساحت مثلث متساوی الساقین

چگونه محیط و مساحت “مثلث متساوی الساقین” را حساب کنیم؟

کد مطلب : 36727تعداد نظرات : 1 نظرزمان مطالعه : 1 دقیقه
اگر شما به دنبال محاسبه محیط و مساحت “مثلث متساوی الساقین” هستید، در این گزارش از بخش تکنولوژی نمناک با فرمول های مربوطه آشنا خواهید شد.

فرمول محیط و مساحت مثلث متساوی الساقین

مثلث متساوی الساقین نوعی مثلث است که شکل و ابعاد آن با مثلث متفاوت می باشد چرا که بجای اینکه هر 3 ضله هم اندازه یکدیگر باشند، تنها دو ضلع آن بایکدیگر مساوی هستند در نتیجه به جای داشتن 3 زاویه داخلی برابر، دارای دو زاویه برابر است و این موارد از تفاوت های اصلی مثلث متساوی الساقین می باشد.

با این وجود گاها ممکن است برای حل مسائل نیاز به محاسبه محیط و مساحت مثلث متساوی الساقین "isosceles triangle" داشته باشیم و از آنجاییکه فرمول های ریاضی کمی فرار هستند، قطعا فراموش خواهیم کرد که در ادامه این گزارش از بخش تکنولوزی نمناک با فرمول های مربوطه آشنا خواهید شد.

مثلث متساوی الساقین

مساحت مثلث متساوی الساقین

برای محاسبه مساحت مثلث متساوی الساقین باید با توجه به مباحثی که مثلث متساوی الساقین به عنوان مسئله داده شده است، قاعده و ارتفاع را بدست بیاورید که قاعده به ضلع AB و ارتفاع هم ضلع CH می باشد. بعد از بدست آوردن مجهولات ذکر شده باید آنها را با یکدیگر ضرب کنید و جواب بدست آمده را تقسیم بر 2 نمائید. بطور کلی فرمول مساحت مثلث متساوی الساقین با توجه به شکل بالا طبق زیر می باشد؛

2 ÷ (AB × CH)

محیط مثلث متساوی الساقین

محاسبه محیط مثلث متساوی الساقین نیز همانند مثلث ساده می باشد و برای آن باید هر 3 ضلع را بایکدیگر جمع کنید که فرمول محیط مثلث متساوی الساقین با توجه به شکل بالا در زیر آورده شده است؛

AB + AC + BC

چگونه محیط و مساحت مثلث متساوی الساقین را حساب کنیم؟

2.33727
این مطلب مفید بود ؟16792048
منبع : بخش تکنولوژی نمناک/ف.ن
برچسب : اشکال هندسی
1 نظر به ثبت رسیده است
ریحانه1400-11-30
خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی ممنون
913
وبگردی