سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد متشکل از ایالت های معتبر است که در سال 1945 تاسیس شده است، از مهم ترین اهداف این سازمان می توان به محافظت از صلح و امنیت جهانی اشاره کرد.

آشنایی با سازمان ملل متحد و ارکان آن

سازمان ملل متحد یک سازمان بین المللی متشکل از ایالت های معتبر است که تقریباً اکثر کشورهای جهان را شامل می شود. فقط ایالت های مستقل می توانند عضوی از ایالت ملل متحد باشند. سازمان ملل متحد در جنگ جهانی دوم تاسیس شد؛ یعنی درست در سال 1945 که در آن 51 ایالت از جمله انگلستان، سند ایجاد سازمان ملل متحد را امضا کردند و جزء اعضای آن شدند.

سازمان ملل متحد فرصتی را برای ایالت های مستقل جهان قرار داد تا بتوانند مشکلات جهانی را بررسی کنند. این سازمان قصد دارد روی هر فرد یا یک جماعت به طور کلی اثر بگذارد. همچنین قصد دارد که مشکلات، پیچیدگی ها و بحران ها را به شکل صلح آمیز برطرف کند. هم چنین قوانینی را وضع کرده است که حقوق و مسئولیت های اعضا را مشخص می کند.

سازمان ملل

اهداف سازمان ملل

سازمان ملل متحد چهار هدف دارند که در این قسمت از نمناک آن ها را به شما شرح خواهیم داد:

1. محافظت از صلح و امنیت جهانی؛ برای این که هر گونه خطر برهم زننده آرامش از بین برود و هرگونه کار خشونت آمیز سرکوب شود و عدالت جهانی برپا گردد؛ به همین دلیل سازمان ملل متحد بیش از همه تلاش می کند تا امنیت و آرامش را در سطح جهانی حفظ کند.

2. ارتقاء روابط دوستانه در بین ایالت های مختلف عضو سازمان، بر اساس احترام برای اجرای تساوی حقوق و برپا شدن عدالت بین همه افراد و تقویت صلح جهانی.

3. دستیابی به یک همکاری بین المللی برای حل مشکلات بین المللی از جمله مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ارتقاء و افزایش احترام برای حقوق انسانی و آزادی خواهی، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، زبان، مذهب و غیره.

4. مرکزی برای هماهنگی فعالیت ایالت های مختلف و کشور ها با نتایج مثبت و صلح آمیز.

فعالیت های سازمان ملل متحد در هر گوشه از جهان تاثیرگذار است و راهی برای محافظت از آرامش یا به وجود آوردن آرامش و جلوگیری از کشمکش ها و جنگ های انسانی است. همچنین آژانس هایی مثل یونیسف و برنامه های جهانی مربوط به غذا را نیز شامل می شود.

سازمان ملل متحد

ارکان و قواعد کلی سازمان ملل متحد

این قواعد توسط یک سری قواعد کلی تعیین می شوند و توسط خود سازمان ملل متحد و برای هر ایالت به طور جداگانه اجرایی می گردند و شامل موارد زیر هستند :

1. سازمان ملل متحد بر اساس قواعد مساوات برای هر کشور و هر عضو رفتار می کند.

2. همه اعضا برای این که مطمئن شوند همه حقوق و فواید به طور مساوی تقسیم می گردد، باید وفاداری کامل به قوانین و دستورات را نشان دهند و طبق قواعد سازمان رفتار کنند.

3. همه اعضا باید به گونه ای رفتار کنند که آرامش کلی و امنیت به هم نریزد و عدالت به خطر نیفتد.

4. همه اعضای سازمان ملل متحد باید از قدرت روابط بین المللی برای جلوگیری از ایجاد خطرات و استفاده از قدرت خود برای استقلال سیاسی بهره مند باشند.

5. همه ی اعضا باید به سازمان ملل متحد برای هرگونه فعالیتی کمک کنند و طبق قوانین رفتار نمایند.

6. سازمان ملل متحد باید اطمینان حاصل کند که همه ایالت هایی هم که عضو آن نیستند، باز هم طبق قوانین رفتار می کنند و آرامش و امنیت کلی را به هم نمی ریزند.

7. رسیدگی به هرگونه جنگ و جدل یا شرایطی که ممکن است عاملی برای به هم ریختگی نظم و امنیت بین المللی باشد، باید توسط سازمان ملل متحد رسیدگی شود.

سازمان ملل متحد

بدنه اصلی سازمان ملل متحد

قوانین بدنه سازمان ملل متحد علاوه بر برقراری امنیت و صلح جهانی و برپایی عدالت و آرامش، موارد زیر را نیز شامل می شود:

1. پیشنهاد روش هایی برای تنظیم آشفتگی ها و بهبود وضعیت

2. وضع برنامه هایی برای ایجاد سیستم ها و تنظیم تسلیحات

3. استفاده از ارتش برای اقداماتی علیه خشونت

4. پیشنهاد برای پذیرش اعضای جدید

5. تمرین عملکرد های اعتماد سازی ملل متحد در یک مسیر استراتژیک

سازمان ملل متحد چیست و چه ارکان و اهدافی دارد

54
این مطلب مفید بود ؟40
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ح.ب/ن
وبگردی