روز حقوق مصرف کننده
در سال 1383 روز جهانی حقوق مصرف کننده و مشتری در تقویم جهانی ثبت شد، انتخاب روز جهانی حقوق مصرف کننده اهداف مهمی را به دنبال داشته است.

تاریخچه روز جهانی حقوق مصرف کننده

صحبت روز جهانی حقوق مصرف کننده و مشتری، اولین بار در سال 1960 انجام شد که هدف آن هم تامین امنیت و رضایت مشتری بود. چنین روزی برای پرداخته شدن بیشتر به حق مشتری در مارکت جهانی نام گذاری شد. رئیس جمهور جان. اف کندی در تاریخ 15 مارس 1962 یک کنگره، تعریف خودش را از حق مشتری بیان کرد. او همچنین همه مشتریان جهان را برای گرفتن حقشان محق دانست و اعلام کرد که عمل کردن به چنین چیزی باید فراتر از کلمات روی کاغذ باشد و همه باید به آن عمل کنند. از آن زمان به بعد 15 مارس هر ساله به عنوان روز جهانی حقوق مصرف کننده گرامی داشته می شود.

روز جهانی مشتری

در نهایت روز جهانی حق مشتری در سال 1983 مشخص و در تقویم ثبت شد. گروه های مربوط به شهروندان فعال، بخش بزرگی برای ایجاد چنین تغییراتی در صنعت بازار و مارکت بودند. آن ها به دنبال محصولات با امنیت و محافظت بیشتر و دوری از هرگونه آسیب های مختلف می گشتند. در طول زمان حرکت و جنبش مشتریان باعث شد که هشت حق اساسی و پایه مربوط به مشتری نوشته شود. این حقوق حاوی بخش هایی بود شامل :

4 حق مهم مشتری

  • حق امنیت
  • حق رضایت از نیاز های اساسی
  • حق اطلاع رسانی
  • حق جبران خسارت

حق و حقوق مشتری

کمپین مربوط به روز بین المللی مشتری، 200 عضو داشت و کم کم به 100 کشور انتقال داده شد. آن ها ماموریت داشتند که کمپین هایی را برای سیاست های مربوط به حقوق مشتری تشکیل دهند. آن ها خارج از امور سیاسی فعالیت می کردند و به دنبال بازگرداندن حق مشتری بودند.

تاریخچه روز جهانی حقوق مصرف کننده و مشتری

53
این مطلب مفید بود ؟30
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ح.ب/ن
برچسب : رویدادها
وبگردی