روز جهانی برادر
به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی برادر، پیام های مختلفی برای تبریک این روز از جمله به زبان های انگلیسی و فارسی وجود دارند که می توانید از آنها استفاده کنید.

روز جهانی برادرها با یک دنیا عشق و محبت

روز برادر یک روز بسیار مهم جهانی محسوب می شود که در آن پیوند برادرانگی را جشن می گیرند. رابطه بین برادر و خواهر و یا دو برادر، طبیعتاً رابطه بسیار قوی است . بزرگ شدن در کنار یکدیگر، مواجه شدن با مشکلات، بازی کردن با یکدیگر یا رقابت بین این دو نفر، یک رابطه شیرین را رقم می زند.

فرقی ندارد که چند برادر داشته باشید؛ در هر صورت روز جهانی برادر، زمانی برای ابراز محبت به آن ها می باشد . شاید برادر ها از لحاظ ابراز محبت مانند در آغوش گرفتن، گل فرستادن، یا بیان کلمات محبت آمیز، به اندازه خواهر ها قوی ظاهر نشوند اما قلبا موجودات بسیار مهربانی هستند پس چه بهتر که شما نیز روز جهانی برادر را به یاد بسپارید و حتماً آن را به برادرتان تبریک بگویید و لحظات فراموش نشدنی در کنار یکدیگر بسازید. 

تاریخ روز جهانی برادر

روز جهانی برادر یعنی جشن گرفتن روز خانواده و یکی از مهمترین نقش های خانواده به نام برادر که هر سال در 24 ماه می برگزار می شود و روزی عالی است که بتوانید به برادرتان ابراز علاقه کنید و به او یادآوری کنید که چقدر به او علاقه مند هستید. 

افراد مشهور زیادی بودند که در کنار برادرانشان رشد کردند اما در زندگی عادی و روزمرهِ مردم معمولی هم می توان این موضوع را احساس کرد که برادران نقش بسیار مهمی در زندگی یکدیگر دارند. 

روز جهانی برادر

پیامک و جملات  تبریک روز برادر

در ادامه ی این بخش از نمناک قصد داریم پیام هایی در مورد روز جهانی برادر ازائه دهیم تا زیباترین و بهترین آنها را برای برادر عزیزتان ارسال کنید. 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تمام لحظه های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست

به دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بزرگترین تبریک را نثار قلب مهربانت کنم ؛ روز برادر مبارک .

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

برادر است دیگر…

گاهی برای مسیر قدم زدنش مغز مرا انتخاب می کند! روزت مبارک برادر جان .

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پشت حرف های یک برادر …

پشت نوازش ها …

سرزنش ها …

پشت تمام نگاه های معنی دارش …

پشت سکوتش …

پشت لبخند های پراز رازش …

عشقی است پنهان تر از تمام محبت های  دنیا

روزت مبارک برادرم

روز برادر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ای برادر ای تمام هستی ام

ای برادر ای نگارمستی ام ، روزت مبارک

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یک برادر دارم از جان خوبتر

هر چه محبوب است از آن محبوبتر

روز برادر مبارک

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بعضی ها را هرچقدر هـم که بخواهی تمام نمی شوند

درست مثل تو ، برادر جان 

روزت مبارک

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست

مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند

روز برادر مبارک

تبریک روز برادر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

این یکی یاری بخواهد آن یکی سر می رسد

جز برادر کی به فریاد برادر می رسد؟

علی فردوسی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اگر خاطرات کودکی ام روی آسمان شب پخش می شد

تو ستاره درخشان آن بودی

برای همه چیز ممنونم برادر عزیزم، روزت مبارک

 _-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تبریک روز برادر به انگلیسی 

A brother is like a gift from God that we can cherish forever. Happy brother’s day.

برادر مانند یک هدیه از سمت خداست که می توانیم تا ابد قدردان آن باشیم . روز برادر مبارک 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

To me, you’re my guardian angel who always protects me from every sadness and sorrow. Happy Brother’s Day dear brother.

برادر عزیزم تو برای من مانند یک فرشته راهنما هستی که همیشه مرا از ناراحتی و غم رها کرده و از من مراقبت می کنی . روزت مبارک برادر عزیزم

پیام روز برادر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

You are the only person who would always have my back but make fun of me too at the same time. Happiest Brother’s Day my dear bro. Love ya.

تو تنها شخصی هستی که همیشه پشتیبان من می باشی و همزمان ، مرا سرگرم هم می کنی . شادترین روز برادر به برادر عزیزم . دوستت دارم 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

You are my superhero who is always by my side no matter what. Happy brother’s day!

تو ابر قهرمان زندگی من هستی که همیشه بدون هیچ چشم داشتی از من حمایت می کنی . روز برادر مبارک 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

I have a lot of friends, but with you, I feel the most comfortable. Happy brother’s day.

من دوستان زیادی دارم اما در کنار تو احساس راحتی می کنم . روز برادر مبارک 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

A relationship between brother-brother and brother-sister is one of the most adorable relationships in the world. Happy brother’s day.

رابطه بین دو برادر و برادر و خواهر، یکی از مهم ترین روابط در جهان می باشد . روز برادر مبارک 

تبریک روز جهانی برادر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Nothing can be compared to the great sibling bond I have with you. Wish you a very Happy Brother’s Day.

هیچ چیز نمی تواند قابل مقایسه با رابطه بین خواهر و برادر باشد . امیدوارم که روز برادر برایت روز شادی باشد. 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

You are the friend I’ve got by born and I am so grateful to have you in my life. Happy Brother’s Day dear.

تو دوستی هستی که با من متولد شدی و به خاطر اینکه تو را در زندگیم دارم ، بسیار سپاسگزار می باشم . روز برادرِ عزیزم مبارک 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

I have not seen any superhero, but I see you every day doing awesome works. Happy Brother’s Day.

من هیچ ابرقهرمانی ندیدم اما هر روز کارهای اعجاب انگیز تو را شاهد بودم . روز برادر مبارک 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

I used to share my toys with you, now I share my feelings too. Happy Brother’s Day to the most caring one.

من عادت داشتم که اسباب بازی هایم را با تو به اشتراک بگذارم . اکنون هم احساساتم را با تو شریک می شوم . روز برادر به دلسوزترین برادر دنیا مبارک

برادر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

The brotherly love I get from you is unique, and I believe I cannot get much from anyone else. Happy Brother’s Day!

عشق برادرانه ای که از تو دریافت کردم ، منحصر به فرد بود و باور دارم که نمی توانستم این عشق را از هیچ کس دیگری بگیرم . روز برادر مبارک. 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

I am sending my love to the best brother in the world. Accept it from the best sister you have. Wishing you a happy brother’s day.

عشقم را به بهترین برادر دنیا در جهان ابراز می کنم و تو آن را از طرف بهترین خواهرت پذیرا باش. روز برادر مبارک.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

You’re one of the best parts of my life, brother. No one can take your place. Happy brother’s day.

برادر، تو بهترین بخش زندگی من هستی و هیچ کس نمی تواند جای تو را بگیرد. روز برادر مبارک.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

The world is getting older, but I am discovering our relationship in new ways every day. I am the luckiest sister in the world. Thank you for being my brother.

جهان پیر تر می شود و من هر روز بخش جدیدی از رابطه ام با تو را کشف می کنم. من خوش شانس ترین خواهر جهان هستم. ممنونم به خاطر اینکه برادر من بودی و هستی و خواهی بود. 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

You are my bodyguard by default who loves and supports me unconditionally. Thank you for everything dear brother. Have a great Brother’s Day.

تو بادیگارد پیش فرض زندگی من هستی که بی قید و شرط من را دوست دارد و از من حمایت می کند. به خاطر همه چیز از تو ممنونم. روز برادر عالی داشته باشی.

پیام تبریک روز برادر

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

We are there for each other no matter what happens and it makes our bond so unique. I am so lucky to share this bond with you. Happy Brother’s Day.

ما به خاطر یکدیگر در کنار هم هستیم  فرقی ندارد که چه اتفاقی بیفتد  همه چیز رابطه ما را منحصر به فرد می کند. بسیار خوش شانسم که این رابطه را در کنار تو تجربه می کنم. روز برادر مبارک.

تاریخچه روز جهانی برادر + پیام تبریک به انگلیسی و فارسی

4.26
این مطلب مفید بود ؟51
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ف.ن /ن
برچسب : رویدادها
وبگردی