برو به :
کشیدن دندان شیری

دندان شیری کودک را زودتر از موعد نکشید


تا یازده سالگی دندان شیری باید داخل دهان باشد و بهتر است تا جایی که امکان دارد، دندان کشیده نشود البته اگر لازم است دندان کشیده شود فضا را باید حفظ کنند تا دندان دائمی برای رشد فضا داشته باشد و نهفته نماند.
تبخال

تبخال را سه دقیقه ای ناپدید کنید


تبخال بیماری است که اکثرا آن را تجربه کرده اند و برای درمان آن دنبال سریع ترین راه هستند , اسپری گیاهی ساخته شده که موثرترین و سریع ترین راه درمان تبخال به حساب می آید.
دندان

فاصله بین دندان ها و راههای بستن آن


با وجودی که فاصله زیاد بین دندان ها بطور واضح یک مشکل مربوط به زیبایی است، فاصله های ایجاد شده در این حالت همچنین می تواند علت ایجاد برخی مشکلات با اهمیت در ارتباط با سلامتی دندان باشد.
آفت دهانی

عوامل ودرمان موثر در ایجاد آفت دهانی


آفت دهانی قطعا تا به حال باعث آزار شما نیز بوده است. از شیرنارگیل به عنوان دهانشویه، 3 تا 4 بار در روز استفاده کنید و تا بهبودی آفت های دهانی خود ادامه دهید.