دیگران چه می خوانند..؟
نمناک سبک زندگی

روابط عاطفی

قدردانی

تاثیر جالب قدردانی و تشکر روی مغز


می دانید که قدردانی هم فوایدی دارد ؟ فوایدی که جسم و روح فرد قدردان را تحت تاثیر قرار می دهد . مهم ترین آنها تاثیری است که روی مغز گذاشته می شود.
راز همسرداری

راز و رمزهای موفق همسرداری


وقتی زندگی مشترک شروع می شود، زن و مرد هر یک به نوبه ی خود آگاهانه یا ندانسته متعهد می شوند که برای ایجاد و داشتن زندگی مشترک شاد و پرطراوت در کنار هم تلاش کنند.
احساس همسر

همسرم هیچ حسی به من ندارد


هنگامی که در رابطه شما مشکلی پیش می آید، دیگر نسبت به طرف مقابل خود احساس خوبی ندارید. دیگر رابطه، احساسات خوشایندی را بین شما ایجاد نمی کند.
تغییر در زندگی مشترک

تغییر در زندگی مشترک با این کارها


هنگامی که رابطه تبدیل به زندگی مشترک می شود، بعضی چیزها باید تغییر کند.اکنون درباره تغییرات در زندگی مشترک مطالبی را در اختیار شما قرار داده ایم.
ريسک ازدواج

به چه دلیل ازدواج میکنید؟


بسیاری از مشکلاتِ پس از ازدواج که منجر به طلاق و شکست می شود، به روزگار قبل از ازدواج و به مرحله انتخاب بر می گردد.