برو به :
نمناک سبک زندگی

روابط عاطفی

عشق

نحوه اثبات عشق به فرزند


در ابراز عشق به فرزندانتان کلمات مثبت زیادی بکار ببرید. به نیازهای احساسی و فیزیکی آنها با عشق پاسخ دهید و از کلمات سرزنش آمیز دوری کنید.
نامه نویسی

فوت و فن نامه نویسی برای همسر


وقتی شما برای همسرتان نامه بنویسید می توانید در فضایی به دور از هیجانات و احساس، موضوع مورد نظرتان را با همسرتان مطرح کنید و حتی بار ها و بار ها قبل از تحویل آن را بخوانید و اصلاح کنید.
شوهر درونگرا

با شوهر درونگرا چگونه رفتار کنیم


زنان برونگرا ممکن است در برخورد با شوهران درونگرای خود، دچار مسائلی بشوند که شاید در رابطه ی مرد برونگرا و زن درونگرا، چندان پررنگ نباشد.
مردان

مردان افکار فردی خود را مخفی میکنند


روانشناسان بالینی توصیه می کنند زنان به مسائلی که ممکن است مردان از آنان پنهان کنند، توجه داشته باشند تا بتوانند به بهترین وضع ممکن زندگی را اداره کنند.
خانواده شوهر

رفت و آمد زیاد با خانواده شوهر


سعی کنید با خانواده شوهرتان مانند خانواده خودتان رفتار صمیمی و گرم تری داشته باشید تا شرایط تحمل رفت و امد زیاد با آنها برایتان سخت نباشد و راحت تر با این اوضاع کنار بیایید.
ازدواج

مقایسه خواستگار در ازدواج


تا زمانی که تا حد مناسبی با رابطه قبلی تان کنار نیامده اید، وارد مقوله ازدواج نشوید. و در صورتی که فردی به تازگی به خواستگاری تان آمده مناسب است می توانید مقداری زمان از ایشان بگیرید تا در این مدت به جمع بندی دست پیدا کنید.