نمناک سبک زندگی

روابط عاطفی

روش های اعتماد دوباره به همسر

اعتماد دوباره به همسر با روش های موثر و مطمئن


در یک زندگی مشترک ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که شما اعتماد به همسرتان و احساس امنیت نسبت به او را از دست بدهید اما راه های موثری برای بازسازی اعتماد در ازدواج و اعتماد دوباره به همسرتان وجود دارد.
روابط خواهر برادری

روش های مدیریت و بهبود روابط خواهر برادری


مدیریت و روند بهبود روابط خواهر برادری از اهمیت بسیار بالایی برخودار است اما برخی از والدین نمی دانند برای بهبود روابطه خواهر و برادری باید چه کارهایی را انجام بدهند.
رفتار با همسر افسرده

اصول نحوه رفتار صحیح با همسر افسرده


اطرافیان نقش بسیار مهمی در درمان فرد افسرده دارند و دراین بین نقش همسر از همه پرنگ تراست ، همسر می تواند با رفتار صحیح خود از میزان درد و رنج بیمار بکاهد و فرآیند بهبود در او را تسریع بخشد .