برو به :
نمناک سبک زندگیروابط عاطفی
طلاق

داستان طلاق ازکجا شروع می شود؟


طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد.
بی میلی مرد به زن

ریشه بی میلی یک مرد به زنش


ظاهری از زنان که مردان دوست ندارند ، رفتارهایی که آقایان از آنها فراری هستند و چندین مورد دیگر که همه و همه مرد را از زن فراری می دهد.
رابطه زناشویی

ترمیم یک رابطه شکست خورده


خیلی وقت ها روابطمان با شکست مواجه می شوند. اگر بخاطر کاری که یکی از شما انجام داده یا حرفی که زده، سوءتفاهمی اتفاق بیفتد، می تواند رابطه را با شکست روبه رو کند.