برو به :
کودک

جملاتی با اثر مخرب بر روی کودک


کودک و شما با هم در طول روز جملات بسیاری رد و بدل می کنید که گاهی شما ناخواسته جملاتی به فرزندتان می گویید که هرگز نباید گفته شوند چرا که این جملات اعتماد به نفس کودکتان را تخریب می کند.
آب بازی

فصل تابستان آب بازی با کودکان را فراموش نکنید


یکی از تاثیرات آب بازی بر کودکان، ارتقای قدرت سخنوری و افزایش دایره لغات آنان است. کودکان از طریق آب بازی، با کلمات جدیدی آشنا می شوند و با به کار بردن این کلمات، دایره لغات آنان گسترش می یابد.
مراقبت از کودک

مراقبت از کودک نوپای کنجکاو بازیگوش


مراقبت از کودک بعد از مرحله نشستن کمی سخت تر می شود ، فرزند شما چهار دست و پا و کم کم راه می رود پس به هر گوشه کنار خانه خواهید رسید و به هر خطری دست خواهد زد.