برو به :
قطع شیردهی

راه درست قطع شیردهی به کودک


اگر زمان قطع شیردهی به کودک تان فرا رسیده است, حتما قبل از این کار برخی نکات مهم را بدانید و یکدفعه کودک را از شیر نگیرید.
رشد مغز

میزان رشد مغزی کودک تا 2 سالگی


شاید باورتان نشود که رشد 90 درصد از مغز تا دو سالگی شکل میگیرد, دو سال اول زندگی برای رشد مغز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
نوجوانی

کلیدهای طلایی برای حل بحران های دوره نوجوانی


نوجوانی سنی است که به لحاظ روانشناختی، شخص به دنبال تجربه هویت های جدید می گردد. پس طبیعی است که دختر یا پسر نوجوان دوست داشته باشدکمی از ارزش های خانواده فاصله بگیرد و ارزش های بیرون از خانواده را کشف کند.