دستمال مرطوب

آیا دستمال مرطوب آلرژی زا است؟


دستمال مرطوب از طریق ایجاد رخنه در لایه حفاظتی طبیعی پوست که آن را در برابر مواد شیمیایی حساس می کند کودکان را در معرض واکنش های آلرژیک قرار می دهد .