برو به :
نمناک

سبک زندگی

رئیس شدن

برای رئیس شدن به این ویژگی ها نیاز دارید

رئیس شدن و ریاست می تواند خواسته ی هر کدام از کارمندان یک شرکت و.. باشد ولی قبل از آنکه به این خواسته فکر کنیم باید بدانیم که برای قرار گرفتن در این جایگاه چه خصوصیات اخلاقی را بایستی در خود رشد دهیم.