برو به :
نمناک

سبک زندگی

وسایل آشپزخانه

آلوده‎ترین وسایل آشپزخانه کدامند؟

پس از تحقیقات انجام شده مشخص شد آشپزخانه آلوده ترین مکان خانه است، محققان با بررسی بر روی وسایل آشپزخانه متوجه شدند که کدام بخش آشپزخانه از همه کثیف تر است.
استامینوفن

اثرات منفی استامینوفن در جنسیت جنین

دانشمندان به زنان هشدار داده اند که هنگام بارداری در مورد مصرف استامینوفن احتیاط کنند زیرا این مسکن رایج ممکن است بر روی توان باروری کودکان پسر تاثیر منفی بگذارد.