برو به :
نمناک

سبک زندگی

شیر خواران

علائم و درمان بییماریهای شایع در شیرخواران

بیماریهای شایع شیرخواران تعدادشان خیلی زیاد نیست اما بهتر است شما مادران عزیز بیماریهای شایع شیرخواران را بشناسید تا اگر کودک تان به این بیماریها دچار شد با علائم و راه درمان آنها آشنا باشید.
متقاعد كردن ديگران

روشهای جذب و متقاعد کردن دیگران

متقاعد کردن دیگران کار دشواری نیست به شرط آنکه نکاتی را به خوبی رعایت کنیم تا بتوانیم دیگران را آن گونه که می خواهیم متقاعد سازیم.