برو به :
نمناکسبک زندگی
رنگ انگشتی

آموزش نقاشی گل سنبل با رنگ انگشتی

کشیدن نقاشی با رنگ انگشتی علاوه بر کودکان، مناسب نوجوانان و بزرگترها هم می باشد و تابلوی نقاشی نهایی، می تواند هم سبکی کودکانه داشته باشد و هم مشابه نقاشی بزرگسالان باشد.