برو به :
نمناکسبک زندگی
کاهش سایز شکم

برنامه یک ماهه معجزه گر برای کاهش سایز شکم

اگر برای کاهش سایز شکم همه روش ها را امتحان کردید و به نتیجه نرسیدید باید بگم ما برایتان برنامه یک ماهه کاهش سایز شکم تهیه کردیم که واقعا معجزه میکند.
مرغ دریایی

مدیرانی که به سبک مرغ دریایی مدیریت میکنند!

امروزه در محیط های کار، «مدیریت مرغ دریایی» یک پدیده متداول و رو به گسترش است. مدیرانی که از این رویکرد پیروی می کنند، فقط زمانی با کارکنان خود تعامل می کنند که مشکلی پیش آمده باشد.