برو به :
نمناک

سبک زندگی

شستن لباس های زیر

ترفند مخصوص شستن لباس های زیر سفید

شستن لباس های زیر به خصوص لباس هایی به رنگ سفید دقت بالایی نیاز دارد مخصوصا اگر سعی داشته باشید که رنگ لباس زیر سفیدتان را برای همیشه حفظ کنید، با روش درست پیش بروید.