برو به :
نمناک ورزشگوناگون
شناگر المپیک 2016

نجات شناگر المپیک 2016 از مرگ


یکی از هواداران مارک هورتون شناگر المپیک 2016 متوجه تغییر رنگ خال او شده بود و هشدار داده بود که باعث نجات قهرمان المپیک شد.