غذا دادن به طوطی
ماموران آتش نشانی توانستند به طوطی سخنگویی که در پشت بام خانه ای به مدت چند روز گیر کرده بود و چیزی نخورده بود کمک کنند و به او غذا بدهند.

امداد رسانی جالب مامورین آتش نشانی به طوطی گرسنه در بالای سقف 

به گزارش "میل آنلاین" ؛ روز گذشته تعدادی آتش نشان برای کمک و نجات طوطی ای که به مدت 3 روز در بالای سقف گیر کرده بود ، در شمال لندن برای امداد رسانی حاضر شدند.جزئیات بیشتر را در ادامه این مطلب از بخش سرگرمی نمناک خواهیم گفت.

کمک به طوطی

کمک کردن آتش نشان ها برای غذا دادن به طوطی سخنگوی گرسنه 

طوطی رنگی که در تصاویر مشاهده می کنید 4 روز گذشته از خانه مالک خود در ادمنتون واقع در شمال لندن فرار می کند که متاسفانه در بالای سقف همسایه گیر می افتد و در طی گزارشی به اداره آتش نشانی،گفته شد که یک طوطی به مدت 3 روز در بالای سقف شیروانی یک خانه گیر افتاده است.پس از دریافت گزارش،مامورین آتش نشانی فورا در محل حاضر شدند.

آنها با استفاده از نردبان های مخصوص آتش نشانی به بالای شیروانی راه پیدا کردند و آتش نشان به این پرنده بازیگوش ابتدا غذا داد تا سیر بشود.

کمک کردن به طوطی

غذا دادن به طوطی گیر کرده روی بام توسط آتش نشان ها

در نهایت مشخص شد که نام این طوطی سخنگو بازیگوش،جسی است و به گفته آتش نشانی که برای کمک کردن به او بالای ساختمان رفته بود،به طوطی سخنگوی بازیگوش گفته بود که :"من عاشق تو هستم" و در پاسخ طوطی این چنین گفته بود:"منم عاشق تو هستم!".

کمک کردن آتش نشان به طوطی

غذا دادن به طوطی سخنگوی گرسنه توسط مامورین آتش نشان ها

طبق گفته مالک این طوطی،طوطی بازیگوش علاوه بر زبان انگلیسی به دو زبان یونانی و ترکیه ای مسلط است.امادر گفتگو با مامورین آتش نشانی به زبان انگلیسی صحبت کرده بود.

کار این مامورین آتش نشانی واقعا تحسین برانگیز بود و تمام کاربران صفحات مجازی آنها را تشویق و قدردانی نمودند.درنهایت مامورین آتش نشانی موفق به پایین آوردن طوطی بازیگوش سخنگو شدند و آنرا به صاحبش سپردند.

کمک مامور به طوطی

امدادرسانی برای غذا دادن به طوطی

سیر کردن طوطی گرسنه

امداد آتش نشانی برای غذا دادن به طوطی

کمک آتش نشانی به طوطی گیرکرده و گرسنه + تصاویر

4.820
این مطلب مفید بود ؟191
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ف.ن /آ
وبگردی