برو به :
نمناک سبک زندگیکار و زندگی
طلاق تهران

طلاق کجای تهران بیشتر است؟


رئیس سازمان بهزیستی کشور با ارائه آماری دقیق و عوامل امروزی موثر در اختلافات زناشویی منطقه ای از تهران که بیشترین امار طلاق را به خود اختصاص داده معرفی کرد.
خوشبختی با پول

ثابت شد که پول خوشبختی می آورد !


پول شاید مهم ترین چیز دنیا نباشد ولی روی مهم ترین چیزها یعنی غذا , خانه , لباس , تحصیلات تاثیر میگذارد . وقتی پول نباشد از غذا و لباس خوب خبری نیست.
تحصیل همزمان با کار

چگونه همزمان با تحصیل،یک کار خوب داشته باشیم؟


بسیاری از شهروندان علاقه مندند تا تحصیلاتشان را ادامه دهند و مدارج علمی بالاتری را تجربه کنند اما حضور در محل کار را مانع این تصویر ایده آل می بینند و همان ابتدا قید آرزو هایشان را می زنند.