برو به :
نمناک سبک زندگیروابط عاطفی
ازدواج مجدد

روش مواجهه با ازدواج همسر سابق


ممکن است به همه اطرافیانتان گفته باشید که اگر روزی همسر سابقتان ازدواج کند نفسی به راحتی می کشید اما موقعی که این اتفاق می افتد از یورش ناگهانی احساساتتان شوکه می شوید.
طلاق

داستان طلاق ازکجا شروع می شود؟


طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد.
بی میلی مرد به زن

ریشه بی میلی یک مرد به زنش


ظاهری از زنان که مردان دوست ندارند ، رفتارهایی که آقایان از آنها فراری هستند و چندین مورد دیگر که همه و همه مرد را از زن فراری می دهد.