برو به :
آفتاب سوختگی

آفتاب سوختگی در دمای 50 درجه + تصاویر


گرمای شدید بریتانیا همانند بخار آب جوشی است که اگر فردی به صورت مداوم در معرض آن قرار بگیرد، دچار آفتاب سوختگی پوست و بیماریهای حاصله از آن خواهد شد.
روزه گرفتن

تاثیرات روزه گرفتن بر روی پوست


در ماه رمضان و روزه داری این نگرانی برای خانم ها پیش می آید که روزه گرفتن با پوست چه میکند؟ آیا روزه گرفتن به پوست آسیب میزند؟
ریش شدن ناخن

علت ریش ریش شدن ناخن و درمان آن


ریش ریش شدن ناخن مشکل شایعی است که بسیار افراد آن را تجربه میکنند مخصوصا خانم های خانه دار, علت و راه درمان آن را در نمناک بخوانید.