برو به :
آنژیوما

دلیل و درمان لکه های آنژیوما چیست ؟


ضایعات آنژیوما در اثر رشد بیش از حد و موضعی عروق خونی درست در زیر پوست که ممکن است از نظر زیبائی ناخوشایند باشند، ایجاد می شوند. که چند این تومورهای کوچک و خوش خیم چند نوع هستند.
نقش حنا

نقش حنا برای پوست مضر است؟


این نقش های حنا که رنگ هایی خارج از طیف حنا دارند و زمان زیادی روی پوست می مانند می توانند برای پوست مضر باشند.
مراقبت از مو در شب

فوت و فن مراقبت از مو در شب


هنگامی که می خوابید موهایتان ساعتها در وضعیت یکنواختی قرار می گیرند که اگر این وضعیت نامناسب باشد مطمئنا آسیب رسان خواهد بود ، با روش های مراقبت از مو در شب سد راه آسیب ها شوید.