دیگران چه می خوانند..؟
نمناک سبک زندگی

خانه داری

شستن ملحفه ها

نکات مهم و کاربردی برای شستن ملحفه ها


انتخاب ملحفه و روتختی مناسب در بهداشت و آرامش خواب تأثیری غیرقابل انکار دارد.برای جلوگیری از تبدیل رختخوابتان به باغچه ای از باکتری و قارچ، هفته ای یک بار ملحفه ها را بشویید.
خانه مرتب

چگونه همیشه خانه ای مرتب و تمیز داشته باشیم


داشتن خانه ای تمیز و مرتب وظیفه سختی است. به نظر می رسد به محض آن که خانه را تمیز می کنید،خیلی زود همه چی به هم می ریزند.چند پیشنهاد ساده کمک می کند تا خانه دار خوبی بوده و خانه ای همیشه مرتب داشته باشید.