هالوتان
از داروی هالوتان به عنوان بیهوش کننده برای القا و ادامه بیهوشی مصرف می شود.

 هر آنچه که از داروی هالوتان نیاز است بدانید

 • نام دارو : هالوتان (Halothane)
 • نام های تجاری : Fluothane
 • اشکال دارویی : 250ml/Bottle :محلول استنشاقی
 • دسته بندی : دسته بندی دارویی :مشتقات اتان
 • کاربرد دارو: القاء و نگهداری بیهوشی عمومی

هالوتان

موارد مصرف هالوتان

موارد مصرف هالوتان

هالوتان به عنوان بیهوش کننده برای القاء و ادامه بیهوشی مصرف میشود. هالوتان همچنین با مقادیرمصرف کم همراه با سایر بیهوش کنندههادر جراحی سزارین مصرف میشود.

میزان مصرف هالوتان

بزرگسالان:به منظور القاء بیهوشی مقدارمصرف باید برای هر فرد جداگانه تعیین شود. برای القاء بیهوشی بتدریج به میزان4 ـ 2 درصد همراه با اکسیژن یانیتروزاکساید استفاده میشود و به میزان1/5 ـ 0/5 درصد برای نگهداری بیهوشی مصرف میشود. کودکان:برای القاء بیهوشی به میزان 2 ـ 1/5 درصد استفاده میشود.

مکانیسم اثر هالوتان

مکانیسم دقیق اثر این دارو مشخص نیست، ولی به نظر می رسد قدرت بیهوش کنندگی هالوتان در رابطه با قدرت حلالیت آن در چربی است

فارماکوکینتیک هالوتان

حداقل غلظت آلوئولی (MAC) هالوتان هنگام مصرف با اکسیژن 75/0% و هنگام مصرف با نیتروزاکساید هفتاد درصد29/0% است . ضریب توزیع خون به گاز آن 5/2 است. تا حدود 20% مقدار مصرف آن در کبد متابولیزه می شود. بین 80-60 درصد آن به صورت تغییر نیافته از طریق ریه ها دفع می شود. زمان شورع اثر دارو سریع است.

موارد منع مصرف و احتیاط هالوتان

موارد منع مصرف: 
هیپرترمی بدخیم یا سابقه آن (به علت خطر بحران هیپرترمی بدخیم در طول بیهوشی یا بعد از آن). 
 
موارد احتیاط: 
اختلال کار کبد، یرقان یا آسیب حاد کبدی که در اثر تماس قبلی با هالوتان ایجاد شده است، بیماریهای مجاری صفراوی (خطر مسمومیت کبد افزایش می یابد)، میاستنی گراو (ممکن است ضعف عضلانی را تشدید کند)، فئوکروموسیتوم (خطر بروز آریتمی قلبی افزایش می یابد)، ضربه به سر، افزایش فشار داخل جمجمه که از قبل وجود داشته است، وجود تومورها یا ضایعات داخل جمجه (فشار داخل جمجمه را افزایش می دهد). 
 
مصرف هالوتان در سالمندان:
 بیماران سالخورده، ممکن است نسبت به کاهش فشار خون و کاهش گردش خون ناشی از مصرف هالوتان حساس تر باشند. بنابراین، مقدار مصرف این دارو در آنها بایدکاهش یابد.
مصرف هاالوتان در کودکان: 
نیاز به مصرف هالوتان در کودکان افزایش می یابد.
مصرف هالوتان در شیردهی: 
هالوتان در شیر ترشح می شود. منافع این دارو در برابر مضرات آن باید سنجیده شود.
 
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
هالوتان ممکن است فشار مایع مغزی ـ نخاعی (CSF)، غلظت سرمی ترانس آمینازها و لاکتات دهیدروژناز (LDH) را افزایش دهد. 
 
مسمومیت و درمان هالوتان
تظاهرات بالینی:برادیکاردی، کمی فشار خون، هیپرترمی بدخیم.
درمان:تزریق وریدی 3/0-2/0 میلی گرم آتروپین ممکن است برادیکاردی و کمی فشار خون را کنترل کند، هیپرترمی بدخیم به درمان با دانترولن سدیم پاسخ می دهد.
 
تداخل دارویی هالوتان 
مصرف همزمان با دوپامین، اپی نفرین، نوراپی نفرین، افدرین، لوودوپا یا سایر داروهای مقلد سمپاتیک ممکن است خطر آریتمی بطنی شدید را افزایش دهد.
در صورت مصرف همزمان با داروهای خوراکی ضد انعقاد ممکن است اثر ضد انعقاد این داروها را افزایش دهد.
مصرف همزمان با داروهای کاهنده فشار خون ممکن است اثر کاهنده فشار خون این داروها را تشدید کند.
داروهای ضد میاستنی، بخصوص نئوستیگمین و پیریدوستیگمین ممکن است اثر انسداد عصبی ـ عضلانی هالوتان را کاهش دهند.
در صورت مصرف همزمان با سایر داروهای مضعف سیستم اعصاب مرکزی (CNS)، اثرات هالوتان ممکن است افزایش یابد. مقدار مصرف هر دو دارو باید تنظیم شود.
در صورت مصرف همزمان با اکسیدنیترو نیاز به مصرف هالوتان کاهش می یابد.
فنی توئین در صورت مصرف همزمان با هالوتان ممکن است خطر مسمومیت کبدی ناشی از هالوتان را افزایش دهد، و در نتیجه، خطر بروز مسمومیت با فنی توئین نیز افزایش می یابد.
مصرف همزمان سوکسینیل کولین باهالوتان ممکن است خطر بروز هیپرترمی بدخیم را افزایش دهد.
مصرف همزمان گزانتینها با هالوتان ممکن است خطر بروز آریتمی قلبی را افزایش دهد.

عوارض جانبی هالوتان 

اعصاب مرکزی:توهم، اغتشاش شعور، خطای ادراکی، اضطراب، هیجان، عصبانیت یا بی قراری، لرزش.
دستگاه گوارش:تهوع، استفراغ (خفیف).
کبد:یرقان، نکروز کبدی.
نکات پرستاری هنگام تجویز
1- قبل از بیهوش کردن بیمار ، باید وضعیت قلبی و تنفسی وی بررسی شود. 
2- از مصرف هالوتان در آریتمی قلبی تا حد امکان پرهیز شود. 
3- بعد از جراحی به جهت کاهش آسپیراسیون ، بیمار به پهلو خوابانده شود و سر بیمار به یک سمت باشد. 
4- برای کاهش قدرت واگ و پیشگیری برادی کاردی و هیپوتانسیون شدید ، تجویز آتروپین قبل از بیهوشی با هالوتان توصیه می شود.

هشدار ها هالوتان

1.در صورت وجود عیب کار کبد، یرقان یا آسیب حاد ناشی از مصرف قبلی هالوتان، تجویز هالوتان باید با احتیاط فراوان صورت گیرد. 
2.مصرف هالوتان در زایمان واژینال توصیه نمی شود، مگر آنکه به شل شدن رحم نیاز باشد. 
3.هالوتان ضربان قلب و نبض و ترشحات بزاق و دستگاه تنفس را کاهش می دهد. 
4.هالوتان به میزان زیادی عضله قلب را به اثرات داروهای مقلد سمپاتیک، بخصوص کاتکل آمین ها، حساس می کند . این امر باعث افزایش خطر بروز آریتمی های بطنی شدید می گردد. داروهای مقلد سمپاتیک باید با احتیاط فراوان و مقدار کم در بیمارانی که هالوتان دریافت کرده اند مصرف شوند. 
5.بیماران مبتلا به فئوکروموسیتوم ممکن است بیشتر در معرض خطر آریتمی ناشی از مصرف هالوتان باشند. 
6.در طول مصرف دارو، بررسی وضعیت تنفسی و تهویه بیمار توصیه می شود.
 
هالوتان دارو
نکات مصرفی هالوتان از زبان پزشکان

توصیه های دارویی هالوتان

1.قبل از تجویز دارو ، از عدم مصرف قبلی دارو و یا بروز عوارض نسبت به آن در بیمار باید اطمینان حاصل شود. 
2.تکرار تجویز دارو در فاصل زمانی کمتر از 3 ماه صحیح نمی باشد. 
3.تا 24 ساعت پس از مصرف دارو، هنگام رانندگی یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود. 
4. تا 24 ساعت پس از مصرف دارو، از مصرف فرآورده های حاوی الکل یا سایر داروهای مضعف CNS باید خودداری نمود.

دارو های هم گروه هالوتان

 •  Furazolidone
 •  Terfenadine
 •  Epinephrin-Ophthalmic
 •  Bretylium
 •  Piperazine
 •  Ritodrine
 •  Ketamine
 •  Nitrofurazone
 •  Etafedrine
شرایط نگهداری
30-15 درجه سانتیگراد دور از نور و در پوشش مقاوم به هوا

عوارض و حساسیت های هالوتان + موارد مصرف هالوتان

55
این مطلب مفید بود ؟50
توجه : مطالب بخش بهداشت و سلامت سایت نمناک از منابع خارجی ترجمه شده و تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارد . از اینرو توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست .
منبع : گردآوری نمناک / ک.ک
وبگردی