برو به :
باهوش

12 کلمه برای آنکه باهوش تر به نظر برسید


بیان و صحبت شما یکی از روش هایی ست که باهوش بودن یا عکس آن را به اطرافیان نشان می دهد پس در لحظات خاص از واژه های خاص استفاده کنید تا با ذکاوت تر به نظر برسید.
افراد خلاق

ویژگی مخصوص افراد خلاق


افراد خلاق و باهوش از لحاظ شخصیتی و رفتاری تفاوت هایی با افراد دیگر دارند ، تفاوت هایی که باعث جذب اطرافیان و جلب توجه دیگران به سمت آنها می شود.
بهترین معلم دنیا

بهترین معلم دنیا کیست؟


(مگی مک دانل) از میان 20 هزار کاندیدا که از 179 کشور جهان حضور داشتند،به عنوان بهترین معلم دنیا انتخاب شد.
افزایش خلاقیت

افزایش خلاقیت با روش تنبل ها!


افزایش خلاقیت با روشی عجیب و دور از انتظار ، زمانی که افکاری پوچ و رویاهای خوشایند دارید و مدام در حال خلق آرزوها هستید در حال تقویت یکی از استعدادهای خاص خود می باشید.
ثروتمندترین افراد جهان

فهرست ثروتمندترین افراد جهان در سال 2017


ارزش خالص سرمایه افرادی که می خواهند در لیست نفرات اول ثروتمندترین افراد جهان قرار گیرند، باید حداقل 22.5 میلیارد دلار باشد. در ادامه این مطلب با لیست ثروتمندترین افراد جهان درسال 2017 آشنا میشویم.