برو به :
افراد موفق

خصوصیات مشترک افراد موفق


آدم های موفق خودشان را با افرادی که با آنها هم فکر هستند، متحد می کنند. آنها اهمیت و ارزش قسمتی از یک گروه بودن را می دانند و می توان گفت آدم های موفق چند فرق کلی با دیگران دارند که دانستن آنها بد نیست.
برندهای تجاری

برترین برندهای تجاری معروف جهان


برندهای تجاری معروف جهان که برخی از آنها طی دوره هایی نزدیک به نیم قرن، مسیر ترقی را طی کرده اند امروزه در بازار کالا و خدمات جهانی جایگاه ویژه ای دارند.