آموزش زبان

یادگیری و آموزش زبان در خواب واقعیت دارد؟


یادگیری و آموزش زبان در خواب را شما هم حتما شنیده اید و مطمئنا نمی توانید به راحتی آن را بپزیرید. نتیجه ی مطالعات محققان سوئیسی را در این زمینه بخوانید تا متوجه راست و یا دروغ بودن آن شوید.